završni specijalistički
Neprofitni marketing na primjeru osnovne škole

Antonija Čevelak (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku