diplomski rad
Upravljanje poslovnim procesima na primjeru poduzeća Hrvatske šume d.o.o.

Ivan Nuić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra interdisciplinarnih kolegija