završni rad
Komparativna analiza bankarskog sustava Kraljevine Nizozemske i Republike Grčke za 2012., 2013. i 2014. godinu

Diana Čevis (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo