diplomski rad
Međuovisnost rizika i profitabilnosti prilikom ulaganja u vrijednosne papire

Matea Šimić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo