završni rad
Zajednička poljoprivredna politika EU
Završni rad, Agrarna ekonomija

Monika Perković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju