završni rad
Distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u suvremenim tržišnim uvjetima na području RH

Borna Herek (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju