disertacija
Sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj - odnos javnog i privatnog zdravstva

Nevenka Kovač (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku