završni rad
Računovodstvo amortizacije dugotrajne materijalne imovine na primjeru Probe d.o.o. Osijek

Sara Vdović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo