završni rad
Doprinos teorijskom izučavanju institucionalne ekonomije na primjeru Sjeverne i Južne Koreje

Nikolina Brandšteter (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju