disertacija
Migracija građana Republike Hrvatske na europsko tržište rada

Anita Kulaš (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku