disertacija
Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske

Katarina Marošević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku