disertacija
Utjecaj menadžmenta na razvoj proizvoda osiguranja

Luka Stanić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku