disertacija
Marketing riječnog turizma

Irena Bosnić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku