disertacija
O utjecaju političkog rizika na odvijanje međunarodnih poslovnih transakcija hrvatskih tvrtki

Zvonimir Strnad (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku