disertacija
Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju

Adrijana Nikić-Katić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku