disertacija
Čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj

Katarina Štavlić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku