završni specijalistički
Ponovno uvođenje brenda "Kalodont" na tržište

Mislav Ćurić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku