završni specijalistički
Masovni mediji i utjecaj na društveni život

Goran Gavranović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku