disertacija
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća

Mario Župan (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku