završni specijalistički
Od ideje do realizacije poslovnog pothvata u agroturizmu

Ana Kesić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku