disertacija
Učinci fiskalne decentralizacije na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Slobodan Stojanović (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku