Plan upravljanja istraživačkim podacima
Plan upravljanja istraživačkim podacima
Đula Borozan
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku