disertacija
Management kao preduvjet razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave

Izabela Belić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku