završni specijalistički
Analiza poslovanja malih banaka i njihova budućnost u bankarskom sustavu Republike Hrvatske

Mirela Jembrišak (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku