Banovski, Mladen: Računovodstvene politike u iskazivanju dugotrajne materijalne imovine

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja