disertacija
Učinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike Hrvatske

Nada Milas Bosanac (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku