završni rad
Analiza poslovanja na primjeru trgovačkog društva Kanaan d.o.o. Donji Miholjac

Josipa Simunić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo