disertacija
Marketing odnosa u funkciji nove proizvodne filozofije

Robert Obraz (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku