završni specijalistički
Primjena e-marketinga u studentskim udrugama

Valentina Helajz (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku