završni specijalistički
Marketinški aspekti poljoprivrednih zadruga

Monika Maranić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku