završni specijalistički
Model razvoja poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u suvremenoj kompaniji

Ljiljana Drenški Cvrtila (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku