završni specijalistički
Utjecaj globalizacije na trgovinu i razvoj ljudskih potencijala

Krešimir Balen (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra interdisciplinarnih kolegija