završni specijalistički
Izazovi i perspektive upravljanja marketingom u zdravstvenom turizmu

Tena Popović (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku