završni specijalistički
Poticanje poduzetništva kao oblik promocije razvojnih potencijala

Martin Marolin (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku