završni rad
Računovodstvo sitnog inventara na primjeru hotela Vila Ariston Osijek

Maja Komar (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo