disertacija
Potencijali nekonvencionalnog marketinga u institucijama kulture Republike Hrvatske

Iva Buljubašić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku