disertacija
Potencijali mobilnog marketinga u turizmu Republike Hrvatske

Ivan Kelić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku