završni specijalistički
Pozicija marketing plana u korporacijskom menadžmentu
Studija slučaja: Podravka d.d.

Iva Tokić Španja (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku