završni specijalistički
Uloga političkog marketinga u minimiziranju političke apatije građana

Ana Pap (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku