Pages

Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
Zlatko Gašparić
Tržište je sveukupnost odnosa ponude i potražnje na određenom prostoru i u određenom vremenu. Svako poduzeće na tržištu ima jasno definirani cilj, misiju i viziju. Da bi ih uspješno ostvarilo mora imati osmišljenu poslovnu politiku poduzeća koja se sastoji od proizvodne, nabavne, financijske, marketing strategije i strategije ljudskih resursa. Marketing strategija u velikoj mjeri ovisi o marketing mix-u. Marketing mix podrazumijeva kombinaciju instrumenata koje poduzeće koristi...
Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
Rade Vasilj
U završnom radu ˝Životni ciklus proizvoda˝, obrađujem kako se proizvod ponaša, odnosno kako on prolazi kroz nekoliko faza životnog ciklusa. Životni ciklus proizvoda podrazumijeva vrijeme od stvaranja ideje o proizvodu do njegova starenja i odumiranja. Životni ciklus proizvoda podrazumijeva vrijeme od stvaranja ideje o proizvodu do njegova starenja i odumiranja. Životni ciklus proizvoda izuzetno podsjeća na životni ciklus čovjeka. Moram napomenuti da i tržište ima...
Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
Marija Vranjković
Proizvod je sve ono što se može ponuditi na tržištu, a zadovoljava određenu potrebu. Proizvodi prolaze životni ciklus koji je važan koncept posebno u današnjem vremenu, vremenu jake konkurencije. Svaki proizvod ima ograničen vijek trajanja, te prolazi fazu uvođenja na tržište, fazu rasta, fazu zrelosti, te fazu opadanja. Faza uvođenja proizvoda na tržište je razdoblje sporog rasta i velikih troškova. Faza rasta je razdoblje osvajanja tržišta i povećanja profita. Faza...
Životni ciklus proizvoda - analiza slučaja na primjeru Vegete
Životni ciklus proizvoda - analiza slučaja na primjeru Vegete
Vedran Goluža
U ovom završnom radu cilj je na jedinstven i jasan način predočiti životni vijek proizvoda te objasniti pojedinačne faze ciklusa, počevši od uvođenja proizvoda na tržište pa sve do njegovog izumiranja. Svaka faza za određeni proizvod traje zasebno, stoga ne postoji točno utvrđen vremenski okvir koliko dugo proizvod provodi vremena u pojedinoj fazi. Uz pomoć stručne literature svaka faza ciklusa je objašnjena i analizirana te su istaknute smjernice kako menadžeri mogu...
Životni ciklus proizvoda na primjeru pametnih telefona
Životni ciklus proizvoda na primjeru pametnih telefona
Tomislav Vajda
Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio čine četiri poglavlja u kojima se detaljno opisuju tržišni aspekti proizvoda kao što su kvaliteta, funkcionalnost, marka, cijena, dizajn, ambalaža i image. Slijedi poglavlje inovacije, koje su svojevrsni uvod u prvu fazu životnog ciklusa proizvoda koji je u fokusu ovog diplomskog rada. Glavno poglavlje teorijskog dijela je životni ciklus proizvoda u kojem je od strane više priznatih autora precizno definirano što je...
Životni ciklus proizvoda: analiza proizvoda za njegu lica marke Vichy
Životni ciklus proizvoda: analiza proizvoda za njegu lica marke Vichy
Anita Jurić
U ovome završnom radu će se pojasniti pojam proizvoda te njegov životni ciklus. Životni ciklus proizvoda se sastoji od četiri faze koje će se pojedinačno pojasniti kako bi se lakše uvidjele i usporedile specifičnosti koje su karakteristične za svaku fazu. Također će se navesti i svi menadžerski izazovi i odluke koje se javljaju prilikom životnog ciklusa proizvoda. Osim analiziranja životnog ciklusa proizvoda, menadžerskih odluka i izazova, prokomentirati će se...
Životni ciklus proizvoda: analiza slučaja na primjeru proizvoda (poduzeća)
Životni ciklus proizvoda: analiza slučaja na primjeru proizvoda (poduzeća)
Kristina Beljo
Proizvod predstavlja zadovoljavanje određene potrebe koja može biti različitog karaktera. Proizvod je sve ono što tvrtka nudi i daje potrošačima kako bi zadovoljila njihove potrebe. Hijerarhija vrijednosti za potrošača određuje koje razine odnosno koje vrijednosti potrošači percipiraju na koji način. Životni ciklus proizvoda predstavlja ciklus proizvoda koji se sastoji od različitih faza i kreće sve od njegovog stvaranja, početka i nastavlja se u različitim fazama sve...
Životni troškovi i plaće u Republici Hrvatskoj
Životni troškovi i plaće u Republici Hrvatskoj
Mateja Vukovarac
Plaća je novčani iznos kojeg poslodavac isplaćuje zaposleniku za obavljeni rad, najĉešće mjesečni, na temelju sklopljenog ugovora o radu. Plaća kao takva, najčešće je jedini dio izvora prihoda, te podmirivanje svih financijskih životnih potreba ovisi o visini njezinog iznosa. Isto tako, visina iznosa plaća jedan je od glavnih motivatora zaposlenika za rad; svakom su poslodavcu bitni korisni učinci rada sukladno mjerilima vrednovanja rada. Svaka isplaćena mjesečna plaća...
Životno osiguranje na području Europske unije
Životno osiguranje na području Europske unije
Filip Knežević
Osiguranje je gospodarska djelatnost kojom se zainteresiranim osobama pruža ekonomska zaštita od različitih rizika koji ugrožavaju njihov život, zdravlje ili imovinu. Životno osiguranje predstavlja dugoročno osiguranje kojim se štite ugovaratelji životnog osiguranja od rizika prerane smrti. Ono je zapravo ugovor između osiguravajućeg društva i osiguranika s kojom se osiguravajuće društvo obvezuje isplatiti određeni novčani iznos u slučaju osiguranikove smrti. Životno...

Pages