Pages

4-D branding
4-D branding
Ana Šokac
Brand igra vodeću ulogu na tržištu jer omogućuje odvijanje velikog toka ponude i potražnje. Osim samog proizvoda koji predstavlja, brand uključuje i kvalitetu poduzeća i proizvoda, način poslovanja te komunikaciju sa tržištem. Upravo zbog tog razloga, ovo područje je zanimljivo marketinškim stručnjacima koji imaju omogućeno mjesto za kreativnost i ostvarivanje planova. Brand privlači kupce zbog izraženog životnog stila i prilagođava im se. Na temelju toga, poduzeća s...
ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
Zvonimir Lozić
Inozemna izravna ulaganja su procesom globalizacije postala sve važniji faktor u gospodarskom aspektu neke zemlje. U određenom trenutku investitor može investirati svoj kapital u poslovni subjekt u nekoj drugoj državi. Postoje različiti faktori koji utječu na odluku o ulasku potencijalnog investitora na novo (strano) tržište. Razni su načini izlaska na strana tržišta koja će biti u ovom radu objašnjena: kao što su klasični izvoz, licence, projekt „ključ u ruke“,...
Agilne metode razvoja softvera
Agilne metode razvoja softvera
Jelena Ščević
Cilj istraživanja rada je predstaviti agilne metode razvoja softvera ukazujući na njihove temeljne vrijednosti i principe, opisujući najčešće korištene agilne metode u razvoju softvera, analizirajući njihovo korištenje te primjenu i usvajanje. Rad prikazuje što agilne metode čini aktualnima, koje su prepreke na putu njihova adaptiranja te koje su koristi. Prvo su prikazane osnovne informacije o agilnim metodama i opisuju se neke od najčešće korištenih agilnih metoda, potom...
Aglomeracija, produktivnost i ekonomski rast
Aglomeracija, produktivnost i ekonomski rast
Renata Tetkić
Rad istražuje vezu između aglomeracije, produktivnosti, te ekonomskog i regionalnog rasta. U teorijskom dijelu pojašnjeni se navedeni pojmovi, te su povezani sa analizama konkurentnosti i specijalizacijama županija Republike Hrvatske, kao i aglomeracijama ustrojenim oko najveća četiri grada, odnosno oko Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita, dok je posebno naglašena i analizirana aglomeracija grada Osijeka. Gradovi postaju u biti svojevrsni izvori moći, oko sebe okupljaju čimbenike...
Agrarna politika
Agrarna politika
Brigita Kukec
Poljoprivreda je danas povezana sa svim tokovima i procesima, pa i općim razvojem. Agrarna, tj. poljoprivredna politika je dio gospodarske politike i pod njom se podrazumijeva cijelokupna aktivnost nositelja gospodarske politike prema poljoprivredi. Za agrarnu politiku može se reći da je ona program usmjeravanja razvoja agrarnog sektora unutar odabranog modela privrednog razvoja. Isto tako, ona je i skup mjera u okviru ekonomske politike koje čine strategiju ostvarenja ciljeva u pogledu...
Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža
Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža
Filip Staničić
Agregatno trošenje je planirana suma izdataka namijenjenih osobnoj, investicijskoj i državnoj potrošnji, te u otvorenoj privredi neto izvozu. Funkcija agregatnog trošenja predstavlja odnos realnog bruto domaćeg proizvoda i planiranog realnog agregatnog trošenja, pri danoj razini cijena. Komponente agregatnog trošenja mogu se podijeliti u dvije grupe, autonomne komponente, autonomno i inducirano trošenje. Graf funkcije agregatnog trošenja je krivulja agregatnog trošenja, koja je...
Aktualno stanje hrvatske logističke industrije
Aktualno stanje hrvatske logističke industrije
Daniela Papić
Poslovna logistika je nezaobilazan čimbenik u razvoju slabije razvijenih gospodarstava i predstavlja područje zanimanja koje ima budućnost. Najvažnije je da logistika poboljšava poslovne rezultate poduzeća i kroz učinkovito stvaranje vrijednosti optimizira korištenje resursa. Poslovna logistika razmatra čitav gospodarski tok za razliku od ostalih ekonomskih disciplina koje analiziraju i objašnjavaju samo pojedine segmente poslovanja (funkcije). Sadrži sve aktivnosti: od...
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Antonela Oužecky
Pojava interneta potaknula je poslovne subjekte na prilagođavanje novom poslovnom okruženju, primjenom posve nove koncepcije e-marketinga. E-marketing obuhvaća provedbu različitih marketinških aktivnosti korištenjem najnovijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a najvećoj mjeri interneta. Svakodnevnom upotrebom web-sjedišta, društvenih mreža, e-pošte i mobilnih aplikacija poslovni subjekti nastoje zadovoljiti želje i potrebe potrošača, ali i svoje potrebe, najčešće u...
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Ana Jozić
Menadžment ljudskih potencijala je posebno važna funkcija menadžmenta jer se tiče najvažnijeg i jedinog živog elementa svake organizacije: čovjeka. Ljudi i njihove kompetencije, talenti, sposobnosti i predanost, najvažniji su čimbenik uspješnih organizacija. Upravo zbog toga organizacije koje prepoznaju važnost ljudskih potencijala shvaćaju da ulaganje u ljude, privlačenje i motiviranje, čini ključnu razliku koja dijeli uspješne od neuspješnih organizacija. „Ljudski...
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Ana Vukić
Tema koja će biti obrađena u ovom završnom radu jest komparativna analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske. Obje zemlje članice su Europske Unije, slične su po nekim obilježjima, te je cilj ovog završnoga rada identificirati i zaključiti kakve su se promjene događale u ova dva sustava, koliki je bio broj banaka u istraživanom vremenskom razdoblju, koliko je iznosila aktiva banaka, kakva je bila profitabilnost banaka, kako se kretao broj zaposlenika u...
Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone
Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone
Marta Varga
Predmet završnog rada pod naslovom „Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone“ je njihov bankarski sustav te uočavanje određenih specifičnosti i različitosti istih. Eurozona se sastoji od zemalja Europske unije koje su prihvatile euro kao službenu valutu. Nastala je u siječnju 1999. godine s početnih 11 država, a trenutno broji 19 članica sa 338,6 milijuna stanovnika, sa bruto domaćim proizvodom čija je vrijednost 19,7 posto svjetskog gospodarstva. U radu se...
Analiza bezgotovinskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2015. godine
Analiza bezgotovinskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2015. godine
Josip Topolovac
Banka ne predstavlja danas samo financijsku instituciju koja nudi usluge štednje, kreditiranja i platnog prometa. Banke su svoje poslovanje proširile izvan tog klasičnog okvira, zbog toga imaju i važnu ulogu u razvoju gospodarstva. Razvile su se u različite oblike sa jedinstvenim obvezama. Kao i svako drugo društvo pokušavaju ostvariti svoj cilj, a to je maksimiziranje dobiti uz uspješno izvršavanje svih svojih obveza. U današnje vrijeme banke obavljaju mnoge poslove, koji se...

Pages