Pages

Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Davor Kalinić
Poslovni subjekt čija je osnovna djelatnost prodaja roba kroz različite distribucijske kanale, maloprodajom i veleprodajom te u budućnosti i web prodajom rijedak je primjer potpunog restrukturiranja u više faza. Od osnutka tvrtka prolazi različite faze, od vrlo uspješne i ekspandirajuće tvrtke do tvrtke koja dolaskom financijske krize i donošenjem niza loših poslovnih odluka posrće u poslovanju i kao rezultata skoro nestaje s tržišta do njenog ponovnog oporavka kroz...
4-D branding
4-D branding
Ana Šokac
Brand igra vodeću ulogu na tržištu jer omogućuje odvijanje velikog toka ponude i potražnje. Osim samog proizvoda koji predstavlja, brand uključuje i kvalitetu poduzeća i proizvoda, način poslovanja te komunikaciju sa tržištem. Upravo zbog tog razloga, ovo područje je zanimljivo marketinškim stručnjacima koji imaju omogućeno mjesto za kreativnost i ostvarivanje planova. Brand privlači kupce zbog izraženog životnog stila i prilagođava im se. Na temelju toga, poduzeća s...
ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
Zvonimir Lozić
Inozemna izravna ulaganja su procesom globalizacije postala sve važniji faktor u gospodarskom aspektu neke zemlje. U određenom trenutku investitor može investirati svoj kapital u poslovni subjekt u nekoj drugoj državi. Postoje različiti faktori koji utječu na odluku o ulasku potencijalnog investitora na novo (strano) tržište. Razni su načini izlaska na strana tržišta koja će biti u ovom radu objašnjena: kao što su klasični izvoz, licence, projekt „ključ u ruke“,...
Agilne metode razvoja softvera
Agilne metode razvoja softvera
Jelena Ščević
Cilj istraživanja rada je predstaviti agilne metode razvoja softvera ukazujući na njihove temeljne vrijednosti i principe, opisujući najčešće korištene agilne metode u razvoju softvera, analizirajući njihovo korištenje te primjenu i usvajanje. Rad prikazuje što agilne metode čini aktualnima, koje su prepreke na putu njihova adaptiranja te koje su koristi. Prvo su prikazane osnovne informacije o agilnim metodama i opisuju se neke od najčešće korištenih agilnih metoda, potom...
Aglomeracija, produktivnost i ekonomski rast
Aglomeracija, produktivnost i ekonomski rast
Renata Tetkić
Rad istražuje vezu između aglomeracije, produktivnosti, te ekonomskog i regionalnog rasta. U teorijskom dijelu pojašnjeni se navedeni pojmovi, te su povezani sa analizama konkurentnosti i specijalizacijama županija Republike Hrvatske, kao i aglomeracijama ustrojenim oko najveća četiri grada, odnosno oko Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita, dok je posebno naglašena i analizirana aglomeracija grada Osijeka. Gradovi postaju u biti svojevrsni izvori moći, oko sebe okupljaju čimbenike...
Agrarna politika
Agrarna politika
Brigita Kukec
Poljoprivreda je danas povezana sa svim tokovima i procesima, pa i općim razvojem. Agrarna, tj. poljoprivredna politika je dio gospodarske politike i pod njom se podrazumijeva cijelokupna aktivnost nositelja gospodarske politike prema poljoprivredi. Za agrarnu politiku može se reći da je ona program usmjeravanja razvoja agrarnog sektora unutar odabranog modela privrednog razvoja. Isto tako, ona je i skup mjera u okviru ekonomske politike koje čine strategiju ostvarenja ciljeva u pogledu...
Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža
Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža
Filip Staničić
Agregatno trošenje je planirana suma izdataka namijenjenih osobnoj, investicijskoj i državnoj potrošnji, te u otvorenoj privredi neto izvozu. Funkcija agregatnog trošenja predstavlja odnos realnog bruto domaćeg proizvoda i planiranog realnog agregatnog trošenja, pri danoj razini cijena. Komponente agregatnog trošenja mogu se podijeliti u dvije grupe, autonomne komponente, autonomno i inducirano trošenje. Graf funkcije agregatnog trošenja je krivulja agregatnog trošenja, koja je...
Aktualno stanje hrvatske logističke industrije
Aktualno stanje hrvatske logističke industrije
Daniela Papić
Poslovna logistika je nezaobilazan čimbenik u razvoju slabije razvijenih gospodarstava i predstavlja područje zanimanja koje ima budućnost. Najvažnije je da logistika poboljšava poslovne rezultate poduzeća i kroz učinkovito stvaranje vrijednosti optimizira korištenje resursa. Poslovna logistika razmatra čitav gospodarski tok za razliku od ostalih ekonomskih disciplina koje analiziraju i objašnjavaju samo pojedine segmente poslovanja (funkcije). Sadrži sve aktivnosti: od...
Alati za pretraživanje i analizu internetskog informacijskog prostora
Alati za pretraživanje i analizu internetskog informacijskog prostora
Luka Milković
U posljednjih dvadesetak godina broj korisnika i količina informacija koja je dostupna na internetu raste velikim stopama. Danas pristup internetu ima više od polovine svjetskog stanovništva. Zbog ogromne količine informacija koje su dostupne na internetu, važno je poznavati metode i alate za njihovo prikupljanje, obradu i analizu. Rad se sastoji od dva dijela. U prvom djelu rada opisuju se internetska marketinška istraživanja, načini prikupljanja primarnih i sekundarnih podataka na...
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Antonela Oužecky
Pojava interneta potaknula je poslovne subjekte na prilagođavanje novom poslovnom okruženju, primjenom posve nove koncepcije e-marketinga. E-marketing obuhvaća provedbu različitih marketinških aktivnosti korištenjem najnovijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a najvećoj mjeri interneta. Svakodnevnom upotrebom web-sjedišta, društvenih mreža, e-pošte i mobilnih aplikacija poslovni subjekti nastoje zadovoljiti želje i potrebe potrošača, ali i svoje potrebe, najčešće u...
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Ana Jozić
Menadžment ljudskih potencijala je posebno važna funkcija menadžmenta jer se tiče najvažnijeg i jedinog živog elementa svake organizacije: čovjeka. Ljudi i njihove kompetencije, talenti, sposobnosti i predanost, najvažniji su čimbenik uspješnih organizacija. Upravo zbog toga organizacije koje prepoznaju važnost ljudskih potencijala shvaćaju da ulaganje u ljude, privlačenje i motiviranje, čini ključnu razliku koja dijeli uspješne od neuspješnih organizacija. „Ljudski...
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Ana Vukić
Tema koja će biti obrađena u ovom završnom radu jest komparativna analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske. Obje zemlje članice su Europske Unije, slične su po nekim obilježjima, te je cilj ovog završnoga rada identificirati i zaključiti kakve su se promjene događale u ova dva sustava, koliki je bio broj banaka u istraživanom vremenskom razdoblju, koliko je iznosila aktiva banaka, kakva je bila profitabilnost banaka, kako se kretao broj zaposlenika u...

Pages