Pages

Analiza financijskih izvješća poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2015. do 2018. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2015. do 2018. godine
Ana Vuica
Cilj ovog rada je analizirati poslovanje poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2015. do 2018. temeljem analize financijskih izvještaja. Za analizu su upotrijebljeni konsolidirani godišnji financijski izvještaji te su analizirani pomoću horizontalne i vertikalne analize te pomoću financijskih omjera. Na temelju rezultata provjerava se poslovanje poduzeća Saponia d.d. tj. koliko je poslovanje sigurno i uspješno i što sve utječe na njega.Jedan od glavnih dijelova poslovne...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Viro d.d.
Analiza financijskih izvješća poduzeća Viro d.d.
Nataša Vuga
Financijski izvještaji završna su faza računovodstvenog procesa i njegov krajnji rezultat. U njima su sadržane sve relevantne informacije vezane uz poslovanje nekog poslovnog subjekta. Sastavljanje financijskih izvještaja zakonski je propisano, čime se dodatno naglašava njihov značaj. U temeljna financijska izvješća ubraja se bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama na glavnici i bilješke. Navedeni su izvještaji u praksi čest predmet...
Analiza financijskog i tržišnog položaja poduzeća Hoteli Baška voda d.d. s najvećim poduzećima u grani pružanja turističkih usluga
Analiza financijskog i tržišnog položaja poduzeća Hoteli Baška voda d.d. s najvećim poduzećima u grani pružanja turističkih usluga
Dora Marijanović
„Hoteli Baška Voda d.d.” jedan su od većih hotelskih lanaca. Nalaze se u Baškoj Vodi, u srednjoj Dalmaciji. Lanac se sastoji od tri hotela. To su Hotel Horizont, Hotel Slavija te Guest house Urania. U završnom radu uspoređeno je poslovanje Hotela Baška Voda d.d. s poslovanjem poduzeća Hoteli Makarska d.d. Analiza se vršila na temelju dostupnih računa dobiti i gubitka. Također, bit će vidljivo, isplati li se u ova krizna vremena baviti turizmom, odnosno, treba li izdvajati...
Analiza financijskog poslovanja monopola na primjeru poduzeća HEP d.d. za razdoblje 2013. i 2014. godine
Analiza financijskog poslovanja monopola na primjeru poduzeća HEP d.d. za razdoblje 2013. i 2014. godine
Irena Mikić
Na tržištu dobara i usluga postoje četiri tržišne strukture, a to su savršena konkurencija, oligopol, monopolistička konkurencija i monopol. U ovom diplomskom radu usredotočilo se na monopol. Monopol predstavlja tržišnu strukturu u kojoj postoji jedan proizvođač, a veliki broj kupaca. Zbog toga monopol sam određuje cijene svojih proizvoda i usluga te su cijene njegovih proizvoda izuzetno visoke. Monopol nastoji različitim zaprekama onemogućiti ulazak konkurencije u tu...
Analiza financijskog poslovanja na primjeru poduzeća Pan Pek d.o.o. Zagreb
Analiza financijskog poslovanja na primjeru poduzeća Pan Pek d.o.o. Zagreb
Matea Rupčić
PAN-PEK je osnovan 1992. godine kao prvo privatno pekarsko poduzeće. Svoju tradiciju i kvalitetu gradi već 25 godina, sa sjedištem u Zagrebu. Primarna djelatnost im je proizvodnja proizvoda kao što su: pekarski, slastičarski i tjestenina, koji se prodaju na području cijele Hrvatske. Promatranjem financijskih izvještaja i pokazatelja u periodu od pet godina uočili smo pozitivan trend rasta istih. Pozitivan trend rasta prihoda od prodaje, također popraćen sa rastom neto plaće na...
Analiza financijskog poslovanja obveznih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj
Analiza financijskog poslovanja obveznih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj
Hrvoje Rajić
Mirovinski sustav definira se kao skup pravnih normi, te financijskih i institucionalnih aranžmana kojima se regulira osiguranje od različitih rizika poput starosti, invalidnosti ili gubitka hranitelja. Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj podijeljen je na tri stupa, te su sukladno tome osnovani dobrovoljni i obvezni mirovinski fondovi. Prvi i drugi stup čine obvezno mirovinsko osiguranje gdje se prvi stup temelji na međugeneracijskoj solidarnosti, a drugi na individualnoj...
Analiza financijskog stanja
Analiza financijskog stanja
Zoran Nanić
Ovaj rad objašnjava i definira metode analize financijskih izvještaja, financijske pokazatelje, te analizira financijsko stanje trgovačkog društva TERMOPLIN d.o.o. Bjelovar u razdoblju od 2014. do 2018. godine. Rad kroz horizontalnu analizu bilance i računa dobiti i gubitka prikazuje nastale promjene vrijednosti stavki financijskih izvještaja kroz promatrano razdoblje, dok kroz vertikalnu analizu prikazuje promjene u strukturi imovine i obveza u bilanci, te promjene strukturi...
Analiza financijskog stanja Carlsberg Croatia d.o.o. u razdoblju od 2014. do 2018. godine
Analiza financijskog stanja Carlsberg Croatia d.o.o. u razdoblju od 2014. do 2018. godine
Antonija Pejić
Clasberg Croatia d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, jedna je od najvećih pivovara u Republici Hrvatskoj te zajedno sa Zagrebačkom pivovarom i pivovarom Heineken Hrvatska čini tzv.“veliku trojku“ pivovara prema ostvarenim prihodima. Ova koprivnička pivovara najnovija je i najmodernija te u svojoj ponudi ima širok asortiman različitih internacionalnih pivskih brendova. Kako bi održavali svoju tradiciju i išli u korak s vremenom, ulaže se u nova postrojenja i opremu, ali i u...
Analiza financijskog stanja Silver d.o.o., Osijek
Analiza financijskog stanja Silver d.o.o., Osijek
Amanda Granić
Analiza financijskih izvješća ispituje ukupnost ekonomskih slučajeva u poduzeću sa svrhom donošenja zaključaka i njihovim posljedicama na strateške i operativne ciljeve poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Vertikalnom analizom uspoređujemo elemente...
Analiza financijskog stanja trgovačkog društva Kutjevo d.d., Kutjevo u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Analiza financijskog stanja trgovačkog društva Kutjevo d.d., Kutjevo u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Maja Belaj
Kutjevo d.d., Kutjevo je dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Razvoj poduzeća seže daleko u prošlost gdje su se dogodile brojne promjene vlasništva poljoprivrednih gospodarstava, vinograda i podruma na području Požeške kotline. Nakon II. svjetskog rata dolazi do integracije manjih poljoprivrednih imanja te nastaje PPK Kutjevo, odnosno prerađivačko–poljoprivredni kapaciteti Kutjevo. Današnje poslovanje sastoji se od 3 odvojena...
Analiza formiranja cijena u uvjetima savršene i nesavršene konkurencije
Analiza formiranja cijena u uvjetima savršene i nesavršene konkurencije
Martina Čerti
Postoji nekoliko tržišnih struktura koje je moguće ostvariti na tržištu. Te tržišne strukture se dijele na savršenu konkurenciju i nesavršenu konkurenciju. Nesavršena konkurencija dijeli se na: monopol, monopolističku konkurenciju i oligopol. Svaka od tržišnih struktura nameće poduzeću svoja pravila. Poduzeće koje je sudionik savršene konkurencije i koje je prihvatitelj cijena, može prodavati sve što želi, ali samo po tržišnoj cijeni. Ulazak na tržište i izlazak s...
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na primjeru poduzeća Čazmatrans Vukovar d.o.o.
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na primjeru poduzeća Čazmatrans Vukovar d.o.o.
Marija Lukačević-Mrvelj
Tema ovog diplomskog rada je analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na primjeru poduzeća Čazmatrans Vukovar d.o.o. S obzirom na činjenicu da su ljudi postali jedan od najvažnijih faktora prilikom ostvarivanja profita poduzeća, te ih poduzetnici sve više cijene, a također, međuljudski odnosi su sve bitniji i sve više se ulaže u dobre odnose i dobru radnu admosferu, cilj ovog diplomskog rada je kroz cjeline se približiti tematici rada zašto je važno planirati...

Pages