Pages

Analiza konkurencije i učinkovitosti komunikacije na Facebook stranicama
Analiza konkurencije i učinkovitosti komunikacije na Facebook stranicama
Snježana Ramljak
Suvremeni način života i poslovanja obilježavaju brze, intenzivne i često puta neočekivane promjene okoline koje utječu na ponašanje i poslovne rezultate svake tvrtke. Kako bi se uspješno razvijale, tvrtke moraju neprestano pratiti i analizirati kretanja u okolini, kao i ponašanje svojih kupaca, poslovnih partnera i konkurencije. Tvrtke u sve većoj mjeri prepoznaju potrebu za promjenom u načinu komuniciranja sa svojim kupcima i marketing putem društvenih mreža integriraju u...
Analiza konkurentnosti poduzeća metalo-prerađivačke industrije u Brodsko-posavskoj županiji
Analiza konkurentnosti poduzeća metalo-prerađivačke industrije u Brodsko-posavskoj županiji
Zdravko Stipetić
Cilj rada je probuditi interes javnog i privatnog sektora, malih i velikih poduzeća, srednjeg i vrhovnog menadžmenta i cjelokupne hrvatske javnosti za razumijevanjem stanja i razvoja metalo – prerađivačke industrije Brodsko – posavske županije, njene potencijale za razvoj gospodarstva Brodsko – posavske županije i njenog značenja za razvoj metalo - prerađivačke industrije na razini Republike Hrvatske te doprinos koji ona ima na društveni razvoj i ekološku održivost....
Analiza kreditnoga boniteta poduzeća s pomoću stabala odlučivanja i neuronskih mreža
Analiza kreditnoga boniteta poduzeća s pomoću stabala odlučivanja i neuronskih mreža
Romana Jovičić
Rad se bavi kreiranjem dvaju modela kojima se ocjenjuje kreditna sposobnost poduzeća. Modeli korišteni u analizi, a kojima se predviđa kreditna sposobnost poduzeća, su neuronske mreže i stabla odlučivanja. Modeli su kreirani na temelju prethodno prikupljene baze podataka prema čemu se IT poduzeća u Hrvatskoj klasificiraju u dvije klase, odnosno u dva boniteta. Modelom neuronskih mreža trenirane su i testirane dvije arhitekture neuronskih mreža, te je u daljnjoj analizi korištena...
Analiza kretanja indeksnog fonda Crobex 10 na Zagrebačkoj burzi
Analiza kretanja indeksnog fonda Crobex 10 na Zagrebačkoj burzi
Martin Skoko
Za promatranje kretanja vrijednosti indeksa fonda koriste se tehnička i fundamentalna analiza financijskih instrumenata. Tehničkom analizom nastoje se predvidjeti buduće vrijednosti financijskih instrumenata temeljene na povijesnim podacima cijena i obujmu trgovanja. Fundamentalna analiza uzima u obzir makroekonomske čimbenike, te promatra poduzeća i grane u kojima poduzeća posluju. Investicijski fondovi su financijske organizacije ili institucionalni investitori registrirani kao...
Analiza krivotvorenog novca u Eurosustavu unutar razdoblja od 2009. do 2014. godine
Analiza krivotvorenog novca u Eurosustavu unutar razdoblja od 2009. do 2014. godine
Marija Tomac
S pojavom novca razvilo se i njegovo krivotvorenje. Naime, krivotvorenje novca ima dugotrajnu prošlost, a sve se više razvijalo s razvojem tehnike fotokopiranja. Danas, u svijetu visoke tehnologije, teško je uočiti da je neki novac krivotvoreni. Unatoč tome postoje značajne razlike krivotvorenog u odnosu na originalni novac te upravo zbog toga što se može otkriti da se radi o krivotvorini, ovakve radnje su rizične. Osim što je rizično, krivotvorenje novca je ilegalno i kažnjivo...
Analiza marketinških kampanja
Analiza marketinških kampanja
Mario Martinović
U današnje vrijeme nezamislivo je donositi adekvatne poslovne odluke bez analize trenutne situacije te budućeg utjecaja današnjih odluka. Upravo takve analize pružaju menadžmentu poduzeća čitav niz informacija. Suvremeni marketinški pristup uvelike se razlikuje od onoga u prošlosti, a poduzeća više ne mogu gledati samo da na tržištu nude proizvode koji su za njih troškovno isplativiji, već moraju nuditi one proizvode i usluge koje zadovoljavaju potrebe i želje potrošača....
Analiza materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na primjeru javnog poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na primjeru javnog poduzeća u Republici Hrvatskoj
Filip Marušić
U radu je prikazana analiza materijalnih i nematerijalnih kompenzacija u Republici Hrvatskoj općenito, te konkretno na primjeru analizu materijalnih i nematerijalnih kompenzacija u javnom poduzeću Hrvatske Šume d.d. Cilj rada je analizirati kakvi oblici kompenzacija postoje počevši od teorijskog definiranja posla i radnog mjesta, te uvjetima zapošljavanja i upravljanja ljudskim potencijalima, zatim su prikazani broj zaposlenih u javnom i privatnom sektoru te je prikazana...
Analiza međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Analiza međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Zvonimir Valić
U ovome završnome radu prikazana je struktura međunarodnih pričuva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. U teorijskome dijelu opisani su pojmovi međunarodne pričuve, međunarodna likvidnost, Međunarodni monetarni fond i rizici međunarodnih pričuva. Također je opisana i uloga Hrvatske narodne banke u upravljanju međunarodnim pričuvama. U praktičnome dijelu uspoređivani su temeljni makroekonomski pokazatelji obje države, kao što su površina, broj stanovnika,...
Analiza međunarodnih pričuva švicarske konfederacije u razdoblju od 2012. do 2016. godine
Analiza međunarodnih pričuva švicarske konfederacije u razdoblju od 2012. do 2016. godine
Ines Čoti
Ovaj završni rad bavi se analizom međunarodnih pričuva Švicarske Konfederacije u petogodišnjem razdoblju (od 2012. do 2016. godine), njihovom strukturom i kretanjem u zadanim godinama istraživanja. Međunarodne su rezerve imovina u posjedu monetarne vlasti neke države, najčešće središnje banke, koja obnaša različite funkcije – od očuvanja međunarodne likvidnosti do održavanja deviznog tečaja na određenoj propisanoj razini. Ova imovina može biti različite vrste: inozemna...
Analiza mirovina i struktura mirovinskog sustava
Analiza mirovina i struktura mirovinskog sustava
Mato Gavrić
Mirovinski sustav važan je dio gospodarskog sustava svake države, a uređuje ga Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske. Ministarstvo i njegova uprava odgovorni su za normativno uređenje mirovinskog sustava, za nadzor nad zakonitošću rada i općih akata, za predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovina, praćenje stanja unutar obveznog mirovinskog osiguranja, koordiniranje aktivnosti i druge poslove u okviru svog djelokruga. Općim...
Analiza monopola
Analiza monopola
Kristina Džankić
Danas je okolina postala izuzetno neizvjesna i konkurentna. To se posebice može uvidjeti na tržištu dobara i usluga. Naime, to je tržište na kojemu se susreću kupci i proizvođači različitih dobara i usluga. Proizvođači na ovom tržištu se međusobno natječu. Natjecanje među proizvođačima istih ili sličnih dobara naziva se konkurencija. Na tržištu dobara postoje četiri tržišne strukture, a to su savršena konkurencija, monopol te nesavršena konkurencija u koju se...

Pages