Pages

Analiza financijskih izvještaja poduzeća Paška sirana d.d. za razdoblje od 2010. do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Paška sirana d.d. za razdoblje od 2010. do 2014. godine
Marina Šakota
Financijski izvještaji predstavljaju temeljeni i primarni izvor informacija o poslovanju pojedinog poduzeća te isto tako predstavljaju dokument koji će na potpun, dosljedan i pouzdan način prikazati rezultate poslovanja. Informacije koje pružaju financijski izvještaji trebaju prezentirati relevantne podatke koji su razumljivi pojedincima kojima su namijenjeni, bilo eksternim korisnicima kao što su banke i investitori ili internim korisnicima poduzeća. Analiza financijskih izvještaja...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Podravka d.d. za razdoblje 2013.-2017. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Podravka d.d. za razdoblje 2013.-2017. godine
Nikolina Dautanec
Podravka d.d. je poduzeće koje je nastalo 1947. i ima dva glavna segmenta poslovanja, a to su prehrana i farmaceutika. Svoje proizvode izvozi u više od 50 zemalja na 5 kontinenata. Cilj svakog poduzeća je održavanje visoke likvidnosti, profitabilnosti te niske razine zaduživanja što Podravka i ostvaruje. Kroz promatrano razdoblje od 2013. do 2017. godine, bilježi ostvarivanje dobiti, povećanje imovine i kapitala te opći rast poslovanja poduzeća. Financijskom analizom, kroz...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća za proizvodnju alkoholnih pića
Analiza financijskih izvještaja poduzeća za proizvodnju alkoholnih pića
Stjepan Đanić
Temeljni financijski izvještaji predstavljaju osnovu modernog poslovanja poduzeća. Najpoznatiji izvještaji su bilanca i račun dobiti i gubitka. Ostali temeljni izvještaji o kojima će se pisati u nastavku su izvještaj o promjenama glavnice, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje koje pomažu pri lakšem tumačenju određenih stavki. U ovom završnom radu će se analizirati podaci objavljeni na stranicama Financijske agencije (FINA) za poduzeće Darna...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Đakovačka vinarija d.d. za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Đakovačka vinarija d.d. za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Josipa Papac
Tvrtka Đakovačka vina d.d. nastala je rekonstruiranjem PIK- a Đakovo 1997.godine i od tada djeluje samostalno. Đakovačka vinarija zauzima 400 ha površine na poznatim vinogradarskim položajima Mandićevca i Trnave. Proizvodnja iznosi 2,5 milijuna litara vina godišnje. Na temelju analize kretanja omjera pomoću omjera profitabilnosti, koji se definira kao sposobnost poduzeća da ostvari određenu razinu dobiti, ista pokazuje kako poduzeće Đakovačka vinarija d.d. u 2014. godini...
Analiza financijskih izvješća Romos-commerce d.o.o. Osijek
Analiza financijskih izvješća Romos-commerce d.o.o. Osijek
Dora Čuljak
Cilj ovog rada je objasniti financijske izvještaje i metode analize financijskih izvještaja. Završni rad obuhvaća pojmove i postupke analize financijskih izvještaja na primjeru Romoscommerca iz Osijeka. U današnje vrijeme računovodstvo postaje sve značajnije i bez kvalitetnih i konkretnih informacija o poslovanju poduzeća, nije moguće kvalitetno upravljati poslovanjem i razvojem poduzeća. Pomoću financijskih izvještaja koja će se obraditi u ovom radu, menadžment dobiva...
Analiza financijskih izvješća Zagrebačke banke za razdoblje od 2014. do 2018. godine
Analiza financijskih izvješća Zagrebačke banke za razdoblje od 2014. do 2018. godine
Kristina Lončar
Temeljni financijski izvještaji koji se koriste u analizi poslovanja su bilanca, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom tijeku. Bilanca sistematizirano prikazuje stanje imovine, kapitala i obveza na određeni dan, dok račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode poduzeća unutar jedne godine nakon čega se utvrđuje dobit ili gubitak. Izvještaj o novčanom tijeku prikazuje novčane primitke i izdatke od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti, nakon čega...
Analiza financijskih izvješća na primjeru drvne industrije
Analiza financijskih izvješća na primjeru drvne industrije
Eduard Šakić
Prerada drveta i proizvodnja namještaja dio su hrvatske tradicije. Njihov značaj je za ovo područje izuzetan od davnina. No, postavlja se pitanje je li resurs kojim hrvatsko šumarstvo obiluje, iskorišten tj. stavljen u funkciji razvoja? Odgovor je vrlo jednostavan – nije. Šumski potencijal godinama se zanemaruje, a sama industrije prerade drveta i proizvodnje namještaja nisu perjanice hrvatskog gospodarstva, a trebale bi biti. Razlozi su brojni, a među inima je potrebno...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. u razdoblju 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. u razdoblju 2013. do 2016. godine
Ana Ninković
Analiza financijskih izvještaja prikazuje poslovne događaje i karakteristike njenih dijelova kako bi se razumjeli računovodstveni procesi i kako bi se lakše interpretirali podatci poduzeća. U završnom radu analizirani su pojedini elementi bilance i račun dobiti i gubitka uz pomoć horizontalne analize, vertikalne analize i financijskih pokazatelja. Financijski pokazatelji su svrstani u četiri skupine, a to su omjer profitabilnosti, omjer korištenja imovine, omjer likvidnosti i...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. za razdoblje 2014. do 2017. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. za razdoblje 2014. do 2017. godine
Georgije Bogojević
U sklopu poslovne analize provodi se analiza financijskih izvještaja pomoću koje se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u informacije relevantne za upravljanje, odnosno planiranje i odlučivanje. Temeljni financijski izvještaji su račun dobiti i gubitka, bilanca i izvještaj o novčanom tijeku, a najvažnije tehnike kojima se provodi njihova analiza su horizontalna i vertikalna analiza, te analiza omjera. Horizontalnom analizom utvrđuju se tendencije kretanja...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Inchoo d.o.o. za razdoblje od 2014. do 2017. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Inchoo d.o.o. za razdoblje od 2014. do 2017. godine
Lydia Jalšovec
U ovom završnom radu analizirano je poslovanje poduzeća Inchoo d.o.o. kroz četiri kalendarske godine, 2014., 2015., 2016. i 2017. Osnovna djelatnost poduzeća je pružanje usluge stvaranja eCommerce rješenja, od dizajna, izrade i optimizacije postojeće online trgovine do migracije na drugu platformu ili stvaranja nove trgovine od samog početka. Osječko poduzeće posluje od 2008. godine. Iako su bili suočeni s krizom u par navrata, poduzeće je vrlo brzo raslo i napredovalo...
Analiza financijskih izvješća poduzeća PIK Vinkovci d.d. za razdoblje 2012.-2015. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća PIK Vinkovci d.d. za razdoblje 2012.-2015. godine
Pero Macokatić
Kvalitetne i sigurne informacije temelj su dobrih poslovnih odluka. Financijski izvještaji, kao nositelji informacija, potrebni su radi analize poslovnog stanja poduzeća, za koje je zainteresirano više skupina internih i eksternih korisnika. PIK Vinkovci d.d. dioničko je društvo te kao takvo ima obvezu sastavljati i javno objavljivati temeljna financijska izvješća, što znatno olakšava analizu poslovnog subjekta te pristup informacijama prijeko potrebnih investitorima kao što su...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Kristina Lončar
Analiza financijskih izviješća pretvara podatke iz financijskih izvješća u informacije koje služe menadžerima pri donošenju odluka u financijskom upravljanju. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom tijeku koji su međusobno povezani. Analiza ovih izvješća provodi se horizontalnom i vertikalnom analizom, te financijskim omjerima. Horizontalnom analizom utvrđuju se promjene određenih stavki kroz vrijeme. Dakle, horizontalna...

Pages