Pages

Alternativne metode marketinga s naglaskom na gerila marketing
Alternativne metode marketinga s naglaskom na gerila marketing
Emil Erić
Gerila marketing odnosi se na inovativan i nekonvencionalan koncept primjene marketinga u poslovanju, zamišljen kao sredstvo posredstvom kojeg su poduzeća u prilici uspješno se oglašavati, neovisno o ograničenim financijskim resursima. Porast broja malih i srednjih poduzeća zahtijevao je primjenu nekih novih, drugačijih i netradicionalnih marketinških metoda. Tradicionalna marketinška filozofija zahtijevala je velika financijska ulaganja, dovodeći do toga da se mala i srednja...
Alternativni oblici oglašavanja
Alternativni oblici oglašavanja
Matko Andrišić
Tema ovoga rada su „Alternativni oblici oglašavanja“. U okviru rada definirani su i predstavljeni e - marketing kao aktivnosti i proces te su predstavljeni oglašavanje i alternativni oblici oglašavanja. U okviru navedenog analizirani su utjecaj interneta na marketing te prednosti internetskog marketinga u odnosu na klasični marketing. Također, analizirani su povijest oglašavanja, ciljevi oglašavanja, vrste i mediji oglašavanja te pitanje etike u oglašavanju. Što se...
Ambalaža poljoprivredno prehrambenih proizvoda kao dio marketing strategije
Ambalaža poljoprivredno prehrambenih proizvoda kao dio marketing strategije
Marina Plazibat
Ambalaža je poveznica između kupca i proizvoda, doprinosi dojmu kupca, može poslužiti kao odlučujući faktor pri kupnji i impulzivno djelovati na potrošača. U prvom dijelu rada objašnjavam o ambalaži kao dijelu marketing strategije u poljoprivrednoj proizvodnji odnosno proizvodima, povijesnom razvoju, svojstvima ambalaže i funkcijama kao što su zaštitna, prodajna, ekonomska, distribucijska i uporabna. Marketing strategija kao pojam određenih faza prodaje te važan čimbenik...
Analitika podataka s web-a: primjeri upotrebe programa Google Analytics
Analitika podataka s web-a: primjeri upotrebe programa Google Analytics
Mateja Rupčić
Cilj završnog rada je prikazati upotrebu programa Google Analytics na primjeru konkretnih podataka poljoprivrednog portala Agroklub. Google Analytics jedan je od najpoznatijih besplatnih alata za analitiku podataka s web-a. Web analitika je alat kojeg koriste marketinški stručnjaci u pronalaženju odgovora na svoja pitanja. Prikazuje kako je korisnik stigao na web mjesto, poput pretraživanja u tražilici ili slijedeći vezu s druge web stranice, i tehničke detalje poput...
Analiza modela i ponude internet bankarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza modela i ponude internet bankarstva u Republici Hrvatskoj
Ivona Kosanović
U ovom završnom radu analiziraju se modeli i ponude Internet bankarstva u tri hrvatske banke: Zagrebačka banka d.d., Croatia banka d.d. i Addiko Bank d.d.. Bankarski poslovi su se kroz povijest razvijali, tako su evoluirali od pozajmljivanja novca uz plaćanje kamate do mjenjačkih poslova, poslovanja s mjenicama, založnicama i drugim vrijednosnim papirima. Od emisije novca do kreditiranja države i obavljanje platnog prometa. Za tradicionalno bankarstvo je karakteristična...
Analiza modela i ponude internet bankarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza modela i ponude internet bankarstva u Republici Hrvatskoj
Karlo Filošević
U ovom završnom radu analizira se ponuda i modeli internet bankarstva u tri hrvatske banke; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagrebačka banka d.d., Sberbanka d.d. Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. Teorijski dio završnog rada obuhvaća analizu internet bankarstva za fizičke i za pravne osobe. U teorijskom dijelu također je istraženo kako je internet bankarstvo izgledalo u prošlosti, a kako izgleda danas. U empirijskom dijelu komparativnom analizom uspoređene su...
Analiza OPG-a Sedlaček
Analiza OPG-a Sedlaček
Tin Sedlaček
Ovaj seminarski rad će opisati rad i djelovanje OPG-a Josip Sedlaček te dati do znanja važnost Ekološkog uzgoja i kako on utječe na promjenu uzgoja jabuka i lješnjaka u OPG Sedlaček. Cijeli sustav OPG-a biti će dočaran raznim priloženim slikama, opisima, usporedbama, sintezama i analizama. Zaključak će se potkrijepiti različitim kvantitativnim podatcima koji će biti jasno i točno objašnjeni. U početak rada će biti uvrštene informacije o OPG-u Sedlaček kako bi se ...
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Antonela Oužecky
Pojava interneta potaknula je poslovne subjekte na prilagođavanje novom poslovnom okruženju, primjenom posve nove koncepcije e-marketinga. E-marketing obuhvaća provedbu različitih marketinških aktivnosti korištenjem najnovijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a najvećoj mjeri interneta. Svakodnevnom upotrebom web-sjedišta, društvenih mreža, e-pošte i mobilnih aplikacija poslovni subjekti nastoje zadovoljiti želje i potrebe potrošača, ali i svoje potrebe, najčešće u...
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Ana Jozić
Menadžment ljudskih potencijala je posebno važna funkcija menadžmenta jer se tiče najvažnijeg i jedinog živog elementa svake organizacije: čovjeka. Ljudi i njihove kompetencije, talenti, sposobnosti i predanost, najvažniji su čimbenik uspješnih organizacija. Upravo zbog toga organizacije koje prepoznaju važnost ljudskih potencijala shvaćaju da ulaganje u ljude, privlačenje i motiviranje, čini ključnu razliku koja dijeli uspješne od neuspješnih organizacija. „Ljudski...
Analiza aukcija trezorskih zapisa u Republici Hrvatskoj
Analiza aukcija trezorskih zapisa u Republici Hrvatskoj
Kristina Majstorović
Vrijednosni papiri su financijski instrumenti koji na tržištima postižu određenu vrijednost. Na financijskim tržištima trguje se kratkoročnim i dugoročnim financijskim instrumentima, te se prema vremenu raspolaganja mogu podijeliti na tržišta novca i tržišta kapitala. Na tržištima kapitala trguje se dugoročnim vrijednosnim papirima, vlasničkim i dužničkim kao što su dionice, obveznice i ostali vrijednosni papiri dok se na tržištima novca trguje kratkoročnim ...
Analiza bankarskih aplikacija za upravljanje osobnim financijama
Analiza bankarskih aplikacija za upravljanje osobnim financijama
Melanija Moharić Oreški
Informacijsko-komunikacijska tehnologija uvelike je promijenila bankarsko poslovanje. Banke su s tzv. tradicionalnog bankarstva prešle na današnje moderno i suvremeno, koje se temelji na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Vrlo važnu ulogu imaju i bankarske aplikacije koje su kanali distribucije, ponajprije mobilnog bankarstva. Takve aplikacije još odavno nisu samo servisi za informiranje i plaćanje kao što je to uglavnom bio slučaj u početnom periodu njihove upotrebe,...
Analiza bankarskog sustava Luksenburga
Analiza bankarskog sustava Luksenburga
Rea Balog
U završnom radu se analizira bankarski sustav Luksemburga države članice Europske unije u razdoblju od 2011. do 2015.godine, te se pobliže analiziraju segmenti pojedinog dijela bankarskog sustava. Veliko Vojvodstvo Luksemburg i njegov bankarski sustav dijelom se analizira u sklopu Europskog gospodarskog prostora, čiji je član i ova država. U radu se u okviru izuzetno široke ponude bankarskih poslova tj. usluga izdvajaju bankomati, POS terminali, EFTPOS terminali te platne...

Pages