Pages

Analiza financijskih izvještaja i revizija poslovanja poduzeća ACG Lukaps d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja i revizija poslovanja poduzeća ACG Lukaps d.o.o.
Antonija Marić
Analiza financijskih izvješća je neophodna za bolje razumijevanje poslovanja poduzeća, donošenje relevantnih poslovnih odluka te osiguranja uspješnosti poslovanja poduzeća. Ona se temelji na informacijama o uspješnosti poduzeća koje pružaju financijski izvještaji. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama glavnice te bilješke uz financijska izvješća. Njihov cilj je pružiti informacije o...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru  Pevec - maloprodaja neprehrambene robe d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru Pevec - maloprodaja neprehrambene robe d.d.
Barbara Skender
U današnjim suvremenim uvjetima poslovanja kada se događaju nepredvidive i brze ekonomske promjene, financijski menadžeri moraju raspolagati informacijama koje će im omogućiti financijsku stabilnost. Informacije su nužne za opstanak i razvoj poslovnog subjekta. Analiza financijskih izvještaja pruža nam izvor informacija koje služe za potrebe odlučivanja i upravljanja. Dakle, svrha analize financijskih izvještaja je dobivanje informacija koje su relevantne za upravljanje i temelj...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru Agro - Čepin d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru Agro - Čepin d.o.o.
Pero Ostojić
Analiza financijskih izvještaja najvažniji je dio cjelokupne analize poslovanja poduzeća. Ona promatra općenito stanje i rezultat poslovanja. Rezultati financijske analize pomažu vlasnicima i menadžmentu da utvrde koje segmente poslovanja treba unaprijediti te također služe za usporedbu ostvarenih i željenih podataka. Stoga je od izuzetne važnosti za sve korisnike financijskih izvještaja da ih znaju čitati i razumjeti. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Filir d.o.o Vukovar
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Filir d.o.o Vukovar
Ivana Marić
Za analizu financijskih izvještaja može se reći da je najvažniji dio cjelokupne analize poslovanja poduzeća. Radi se na temelju podataka iz financijskih izvještaja, najčešće bilance i računa dobiti i gubitka. Iz financijske analize može se vidjeti kako je poduzeće poslovalo u proteklom razdoblju, te pomoću nje pronaći odgovor kako poboljšati poslovanje u narednom razdoblju. Cilj završnog rada je prikazati i objasniti važnost financijske pismenosti, poznavanja financijskih...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Kraš d.d. za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Kraš d.d. za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Ena Joskić
Analiza financijskih izvješća provodi se kako bi se podaci iz izvješća transformirali u informacije na temelju kojih se donose odluke i planovi za uspješno vođenje poduzeća. Metode koje se koriste prilikom analize temeljnih financijskih izvještaja su vertikalna analiza, horizontalna analiza i analiza financijskih omjera. U ovom radu analizirano je trgovačko društvo Kraš d.d. u razdoblju od 2016. do 2018. godine. Ono održava snažan trend rasta po svim analiziranim podacima....
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Ledo d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Ledo d.d.
Kristina Šarić
Kako bi se poduzeća danas mogla nositi sa sve većom konkurencijom, neizvjesnom okolinom punom promjena te kako bi, u takvim okolnostima, mogla voditi uspješno poslovanje, dalje rasti i razvijati se, vrlo je bitno da kontinuirano provjeravaju ključne financijske čimbenike kojima raspolažu. Poslovne odluke koje poduzeće donosi u svrhu poboljšanja svoga poslovanja baziraju se, u najvećoj mjeri, na računovodstvenim informacijama koje su prezentirane u financijskim izvještajima....
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Atlantic grupa d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Atlantic grupa d.d.
Zrinka Matasović
U današnje vrijeme, menadžerima pri donošenju poslovnih, strateških i važnih odluka veliku ulogu ima informacija. Naime, tko posjeduje pravu informaciju u pravo vrijeme, ima moć. Informacije su ključni resursi poslovanja te je zato od izuzetne važnosti razumijevanje pojma i uloge analize financijskih izvještaja. Kvalitetne, istinite, pravovremene i sigurne informacije temelj su dobrih poslovnih odluka. Financijski izvještaji su nam potrebni radi analize poslovnog stanja poduzeća,...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Deichmann trgovina obućom d.o.o za razdoblje od 2010. do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Deichmann trgovina obućom d.o.o za razdoblje od 2010. do 2014. godine
Marijeta Šamec
Kako bi se što kvalitetnije upravljalo poslovanjem nekog poduzeća potrebna je dobra informacijska podloga. Velik dio informacija potrebnih za vođenje i upravljanje poslovanja moguće je pronaći u računovodstvu, odnosno bolje proanalizirati unutar financijskih izvještaja poduzeća. Upravo su oni nosioci informacija o financijskom položaju poduzeća i uspješnosti njegovog poslovanja, odnosno prezentiraju rezultate unutarnjim i vanjskim korisnicima. Analiza financijskih izvještaja...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća INA d.d. u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća INA d.d. u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Nino Turopoli
Kao dio analize uspješnosti poslovanja poduzeća, provodi se analiza financijskih izvještaja, putem koje se podaci iz istih, pomoću različitih metoda transformiraju u relevantne informacije koje menadžerima služe kako bi bolje upravljali poduzećem. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice (kapitala), te bilješke uz financijske izvještaje. Na navedenim izvještajima vrši se horizontalna i...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ina d.d. za razdoblje 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ina d.d. za razdoblje 2013. do 2016. godine
Katarina Janković
INA d.d. industrija je nafte koja je osnovana 1964. godine spajanjem NAFTAPLINA s rafinerijama u Rijeci i Sisku. Danas je INA srednje velika europska naftna kompanija s vodećom ulogom u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnom ulogom u regiji u području istraživanja, razrade i proizvodnje nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Upravlja dvjema rafinerijama u Rijeci i Sisku i mrežom od 439 benzinskih postaja. Osnovni cilj svakog poduzeća je postizanje...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2013. do 2015. i usporedba s konkurentima - Kandit d.o.o. i Zvečevo d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2013. do 2015. i usporedba s konkurentima - Kandit d.o.o. i Zvečevo d.d.
Ines Jarčević
Danas je vrlo važno imati točne, pravovremene informacije kako bi se olakšalo upravljanje i donosile važne odluke. Upravo tome služe financijski izvještaji. Analizom financijskih izvještaja dobivene informacije trebaju zadovoljiti potrebe ulagača, kreditora, poslovnih partnera, državnih institucija te javnosti. Financijski izvještaji moraju jasno i sažeto prezentirati financijski položaj, promjene u financijskom položaju te uspješnost poslovanja. Tema diplomskog rada je Analiza...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. u razdoblju od 2011. godine do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. u razdoblju od 2011. godine do 2014. godine
Ivana Škarica
Diplomski rad se bavi analizom financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. za razdoblje njegova poslovanja od 2011. godine do 2014. godine. Opisano je poslovanje poduzeća, te njegova povijest, odnosno kada je poduzeće započelo svoje poslovanje te kako ga provodi u sadašnjosti. Kako bi se točnije analiziralo poslovanje poduzeća općenito, potrebno je provesti analizu njegovih izvještaja. Stoga su u radu prikazana sva izvješća poduzeća Kraš d.d., odnosno bilanca, račun dobiti i...

Pages