Pages

Analiza održivosti mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj
Analiza održivosti mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj
Davor Relatić
Budući da je financijski sustav okosnica gospodarskog sustava svake zemlje, iznimno je važno znati koji su to elementi koji čine financijski sustav te na kojoj poziciji se nalazi Republika Hrvatska u odnosu na zemlje EU. Velika pozornost obratila se na mirovinski sustav i na njegovu održivost kao važan dio financijskog sustava. Osim definiranja mirovinskog sustava i mirovina, njihove povjesti i dosada provedenih reformi, pojasnio se ustroj mirovinskog sustava Republike ...
Analiza osobina ličnosti menadžera kao preduvjet uspješnog procesa upravljanja
Analiza osobina ličnosti menadžera kao preduvjet uspješnog procesa upravljanja
Petra Periša
Analiza osobina ličnosti menadžera kao preduvjet uspješnog procesa poslovanja, očituje se u različitim karakteristikama menadžera koje je potrebno posjedovati. Odnose se na sposobnosti upravljanja ljudskim potencijalima, organizaciju mendžmenta i procesa upravljanja, osobine ličnosti menadžera, motivacijske tehnike i njihove vrste kojima se koriste kako bi poboljšali rad zaposlenih na najvišu razinu. Sinergija navedenih činjenica dovodi do konačnog rezultata poslovanja...
Analiza poduzetničkog potencijala Vukovarsko-srijemske županije
Analiza poduzetničkog potencijala Vukovarsko-srijemske županije
Zvonimir Krešić
Vukovarsko-srijemska županija najistočnija je županija u Republici Hrvatskoj. Radi se o prostoru s bogatom povijesnom i kulturnom baštinom koji ima potencijala za većim razvojem turizma. U radu će se prikazati koncept turističkog doživljaja u četiri glavna grada: Vinkovci, Vukovar, Županja i Ilok, te dati njihova usporedba. Na kraju rada, iznijeti će se glavni problemi u razvoju turizma te ponuditi i neka rješenja, s ciljem iskorištavanja turističkog potencijala ovoga prostora...
Analiza poduzeća kulturne i kreativne industrije u Republici Hrvatskoj
Analiza poduzeća kulturne i kreativne industrije u Republici Hrvatskoj
Ivan Elez
Cilj ovog diplomskog rada objašnjenje je pojmova kulturne i kreativne industrije, upoznavanje s Hrvatskim klasterom konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija te analiza poslovnih subjekata koji su okupljeni u podsektorima tog Klastera. Svrha rada utvrditi je potencijal i uspjeh prethodno navedenih industrija i poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Današnje je gospodarstvo nezamislivo bez kulturnih i kreativnih industrija čija je temeljna odrednica da se zasnivaju na...
Analiza pokazatelja nejednakosti u ekonomijama jugoistočne Europe
Analiza pokazatelja nejednakosti u ekonomijama jugoistočne Europe
Josip Križanec
Nejednakost je u zadnjih 10 godina sve popularnija tema za istraživanje. Tema nejednakosti se uspjela probiti u vodeće medije na ovom prostoru. Većina znanstvenika se bavi nejednakosti i siromaštvom koje je nastalo u proteklih sto godina među razvijenim zemljama zapada, a o nejednakosti na promatranom području još nema velikih istraživanja zbog siromaštva, tj. ograničenosti podataka koji su dostupni. Još se vodi rasprava između ekonomista da li je nejednakost dobra ili loša, a...
Analiza ponašanja potrošača
Analiza ponašanja potrošača
Dušan Raičević
Potrošači za poslovanje svakog poduzeća nose krucijalnu važnost jer poduzeće ne može opstati ako nitko ne kupuju proizvod koji je poduzeće plasiralo na tržištu. Lojalnost potrošača nešto je čemu teže sva poduzeća, no to nije jednostavno za ostvariti. Isto tako nije jednostavno niti analizirati ponašanje potrošača. Unatoč kompleksnosti ponašanja potrošača, svako ozbiljno poduzeće pratit će njihovo ponašanje i voditi računa o njihovim željama i potrebama kako bi im...
Analiza ponude internet bankarstva u hrvatskim bankama
Analiza ponude internet bankarstva u hrvatskim bankama
Andrea Ćosić
U ovom završnom radu analizira se ponuda internet bankarstva u tri hrvatske banke – Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d. i Raiffeisen bank Austria d.d. Tehnološki razvoj zahvatio je sve sektore djelatnosti, pa tako i bankarski. Internet je postao široko rasprostranjen i sve veći broj populacije ima pristup internetu što dovodi do povećanja značaja uvođenja modernizacije u poslovanje. Tradicionalno bankarstvo bilo je usmjereno isključivo prema ostvarivanju...
Analiza ponude potrošačkih kredita u Hrvatskim bankama
Analiza ponude potrošačkih kredita u Hrvatskim bankama
Martina Jaružanin
U današnjom svijetu kojeg karakterizira brzo rastuća ekonomija i sve veći broj stanovnika, potreba za novcem kao primarnim sredstvom financiranja rastućih potreba stanovništva, dovela je do ekspanzije banaka, što je za posljedicu imalo sve veću i širu ponudi kako kredita tako i zajmova. Utjecaj ekspanzije najviše se očitovao u sve većem broju zahtjeva za kreditima, posebice onima potrošačkog karaktera. Banke u svojim ponudama potrošačkih kredita nude potrošačke kredite...
Analiza ponude potrošačkih kredita u hrvatskim bankama
Analiza ponude potrošačkih kredita u hrvatskim bankama
Tanja Flajšman
U suvremenom svijetu bankovni sustav je ključan čimbenik ekonomskog razvoja svake zemlje. To je jedan od razloga zbog kojeg se u ovom završnom radu nastoji objasniti sam pojam bankovnog sustava i njegove najvažnije funkcije. Uloga bankarstva je značajna, a stanje u ekonomiji jasno se odražava i na poslovanje banaka. Poznato je kako je banka profitna organizacija kojoj je glavni posao nuđenje financijskih usluga. Naglašena je važnost Hrvatskog bankovnog sustava koji se s vremenom...
Analiza ponude stambenih kredita na Hrvatskom bankarskom tržištu
Analiza ponude stambenih kredita na Hrvatskom bankarskom tržištu
Tamara Kukec
Stambeni krediti su dugoročni namjenski krediti koji na bankarskom tržištu zauzimaju bitnu ulogu. Banke ih odobravaju uz točno određenu namjenu i na točno određeno razdoblje. O ovim i o ostalim uvjetima poput odabira kombinacije kamatnih stopa, instrumenata osiguranja, načina otplate kredita odlučuje sam klijent što je prednost u odabiru samog kredita. Time klijent postaje zadovoljan ponudom banke što banci daje određenu prednost u odnosu na konkurenciju jer povećava broj...
Analiza ponude stambenih kredita u Hrvatskim bankama
Analiza ponude stambenih kredita u Hrvatskim bankama
Doris Gunčević
Stambeni kredit predstavlja jedan od učestalijih kredita koje banke izdaju i bitan je dio financijskog tržišta. Omogućava korisniku raspolaganje tuđim novcem u svrhu osiguranja svog životnog prostora, odnosno izgradnju ili kupovinu kuće, zemljišta ili stana, adaptaciju i izgradnju te sve ostalo što se veže uz navedeno. Korisnik stambenog kredita ima obvezu vraćanja glavnice s pripadajućim kamatama u dogovorenom roku koji se može protezati i do nekoliko desetaka godina....
Analiza ponude stambenih kredita u Republici Hrvatskoj
Analiza ponude stambenih kredita u Republici Hrvatskoj
Matej Turina
Krediti su najčešće korišteni proizvod većine banaka. Stambeni krediti su vrsta kredita kojima se dugoročno financira izgradnja, kupovina ili adaptacija nekretnine kojom se rješava stambeno pitanje. Završni rad istražuje i analizira ponudu stambenih kredita u hrvatskim bankama u 2017. godini. U uvodu su opisani predmet i ciljevi završnoga rada. U drugom poglavlju opisan je povijesni razvoj banaka i kreditnih institucija, te samih kredita kao proizvoda banaka. U trećem poglavlju...

Pages