Pages

Alati za pretraživanje i analizu internetskog informacijskog prostora
Alati za pretraživanje i analizu internetskog informacijskog prostora
Luka Milković
U posljednjih dvadesetak godina broj korisnika i količina informacija koja je dostupna na internetu raste velikim stopama. Danas pristup internetu ima više od polovine svjetskog stanovništva. Zbog ogromne količine informacija koje su dostupne na internetu, važno je poznavati metode i alate za njihovo prikupljanje, obradu i analizu. Rad se sastoji od dva dijela. U prvom djelu rada opisuju se internetska marketinška istraživanja, načini prikupljanja primarnih i sekundarnih podataka na...
Alternativne metode marketinga s naglaskom na gerila marketing
Alternativne metode marketinga s naglaskom na gerila marketing
Emil Erić
Gerila marketing odnosi se na inovativan i nekonvencionalan koncept primjene marketinga u poslovanju, zamišljen kao sredstvo posredstvom kojeg su poduzeća u prilici uspješno se oglašavati, neovisno o ograničenim financijskim resursima. Porast broja malih i srednjih poduzeća zahtijevao je primjenu nekih novih, drugačijih i netradicionalnih marketinških metoda. Tradicionalna marketinška filozofija zahtijevala je velika financijska ulaganja, dovodeći do toga da se mala i srednja...
Alternativni oblici oglašavanja
Alternativni oblici oglašavanja
Matko Andrišić
Tema ovoga rada su „Alternativni oblici oglašavanja“. U okviru rada definirani su i predstavljeni e - marketing kao aktivnosti i proces te su predstavljeni oglašavanje i alternativni oblici oglašavanja. U okviru navedenog analizirani su utjecaj interneta na marketing te prednosti internetskog marketinga u odnosu na klasični marketing. Također, analizirani su povijest oglašavanja, ciljevi oglašavanja, vrste i mediji oglašavanja te pitanje etike u oglašavanju. Što se...
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Antonela Oužecky
Pojava interneta potaknula je poslovne subjekte na prilagođavanje novom poslovnom okruženju, primjenom posve nove koncepcije e-marketinga. E-marketing obuhvaća provedbu različitih marketinških aktivnosti korištenjem najnovijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a najvećoj mjeri interneta. Svakodnevnom upotrebom web-sjedišta, društvenih mreža, e-pošte i mobilnih aplikacija poslovni subjekti nastoje zadovoljiti želje i potrebe potrošača, ali i svoje potrebe, najčešće u...
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Ana Jozić
Menadžment ljudskih potencijala je posebno važna funkcija menadžmenta jer se tiče najvažnijeg i jedinog živog elementa svake organizacije: čovjeka. Ljudi i njihove kompetencije, talenti, sposobnosti i predanost, najvažniji su čimbenik uspješnih organizacija. Upravo zbog toga organizacije koje prepoznaju važnost ljudskih potencijala shvaćaju da ulaganje u ljude, privlačenje i motiviranje, čini ključnu razliku koja dijeli uspješne od neuspješnih organizacija. „Ljudski...
Analiza bankarskog sustava Luksenburga
Analiza bankarskog sustava Luksenburga
Rea Balog
U završnom radu se analizira bankarski sustav Luksemburga države članice Europske unije u razdoblju od 2011. do 2015.godine, te se pobliže analiziraju segmenti pojedinog dijela bankarskog sustava. Veliko Vojvodstvo Luksemburg i njegov bankarski sustav dijelom se analizira u sklopu Europskog gospodarskog prostora, čiji je član i ova država. U radu se u okviru izuzetno široke ponude bankarskih poslova tj. usluga izdvajaju bankomati, POS terminali, EFTPOS terminali te platne...
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Ana Vukić
Tema koja će biti obrađena u ovom završnom radu jest komparativna analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske. Obje zemlje članice su Europske Unije, slične su po nekim obilježjima, te je cilj ovog završnoga rada identificirati i zaključiti kakve su se promjene događale u ova dva sustava, koliki je bio broj banaka u istraživanom vremenskom razdoblju, koliko je iznosila aktiva banaka, kakva je bila profitabilnost banaka, kako se kretao broj zaposlenika u...
Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone
Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone
Marta Varga
Predmet završnog rada pod naslovom „Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone“ je njihov bankarski sustav te uočavanje određenih specifičnosti i različitosti istih. Eurozona se sastoji od zemalja Europske unije koje su prihvatile euro kao službenu valutu. Nastala je u siječnju 1999. godine s početnih 11 država, a trenutno broji 19 članica sa 338,6 milijuna stanovnika, sa bruto domaćim proizvodom čija je vrijednost 19,7 posto svjetskog gospodarstva. U radu se...
Analiza bezgotovinskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2015. godine
Analiza bezgotovinskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2015. godine
Josip Topolovac
Banka ne predstavlja danas samo financijsku instituciju koja nudi usluge štednje, kreditiranja i platnog prometa. Banke su svoje poslovanje proširile izvan tog klasičnog okvira, zbog toga imaju i važnu ulogu u razvoju gospodarstva. Razvile su se u različite oblike sa jedinstvenim obvezama. Kao i svako drugo društvo pokušavaju ostvariti svoj cilj, a to je maksimiziranje dobiti uz uspješno izvršavanje svih svojih obveza. U današnje vrijeme banke obavljaju mnoge poslove, koji se...
Analiza brokerskih modela u mobilnom okruženju
Analiza brokerskih modela u mobilnom okruženju
Jelena Prnjak
Internet je od trenutka nastanka do današnjeg dana uveo revoluciju u načinu na koji gledamo i doživljavamo svijet. Sada smo u svakom trenutku povezani međusobno i svi korisnici interneta bez obzira gdje se nalazili imaju mogućnost međusobne razmjene informacija, iskustava te znanja putem stolnih računala, laptopa, pametnih uređaja, tableta, pa čak i pametnih satova, TV prijemnika i sl. Razvojem interneta i inovacijama u mobilnoj tehnologiji dolazi do razvoja aplikacija za kupovinu...
Analiza demografskog problema RH - uzroci i moguća rješenja
Analiza demografskog problema RH - uzroci i moguća rješenja
Mario Ilić
Od početka krize 2009., a od ulaska u EU 2013. još intenzivnije, demografski su trendovi u Hrvatskoj sve lošiji i lošiji. U Hrvatskoj se od 1990. rađa manji broj ljudi nego što ih umire, a i saldo migracija je od 2009. negativan. Demografski proces starenja zahvatio je ne samo ukupno stanovništvo Hrvatske, već istodobno stare i pojedini funkcionalni dobni kontingenti, koji su od izuzetne važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Proces demografskog starenja povećava...
Analiza ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Analiza ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Denis Spajić
Ekološka poljoprivreda predstavlja sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi koji obuhvaća proizvodnju hrane, uzgoj biljaka i životinja i to sve putem ekoloških metoda upotrebnom gnojiva i sredstava za zaštitu biljaka i životinja, nastojeći ne koristiti pesticide, umjetna gnojiva i kemikalije. Ekološka proizvodnja se danas razvila skoro u svim granama poljoprivrede i to u: vinogradarstvu, voćarstvu, stočarstvu, povrtlarstvu. Kako bi se dobio kvalitetan eko proizvod mora se...

Pages