Pages

Agilni pristup razvoju aplikacija na primjeru mobilne aplikacije za praćenje kvalitete ishrane
Agilni pristup razvoju aplikacija na primjeru mobilne aplikacije za praćenje kvalitete ishrane
Alen Sudec
Rad se bavi agilnim pristupom razvoja aplikacije na primjeru mobilne aplikacije naziva “FoodTracker” za praćenje kvalitete ishrane. Mobilna aplikacija se izrađuje korištenjem SCRUM metode koja u više iteracija izrađuje pojedine dijelove ciljane aplikacije, poput izrade baze podataka, modela koji komunicira sa bazom podataka, pogleda koji prikazuju informacije, kontrolera koji komuniciraju izmedu modela I pogleda, uz stalnu interakciju unutar razvojnog tima I korisnika. Rad...
Aglomeracija, produktivnost i ekonomski rast
Aglomeracija, produktivnost i ekonomski rast
Renata Tetkić
Rad istražuje vezu između aglomeracije, produktivnosti, te ekonomskog i regionalnog rasta. U teorijskom dijelu pojašnjeni se navedeni pojmovi, te su povezani sa analizama konkurentnosti i specijalizacijama županija Republike Hrvatske, kao i aglomeracijama ustrojenim oko najveća četiri grada, odnosno oko Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita, dok je posebno naglašena i analizirana aglomeracija grada Osijeka. Gradovi postaju u biti svojevrsni izvori moći, oko sebe okupljaju čimbenike...
Aglomeracija, produktivnost i regionalni ekonomski rast
Aglomeracija, produktivnost i regionalni ekonomski rast
Ivan Radić
Divergentnost razvijenosti različitih regija, u Europskoj uniji i u svijetu, ekonomska politika nastoji ujednačiti stvaranjem tzv. (urbanih) aglomeracija. Svrha ovakve regionalne politike bila je da se oko urbanih središta odnosno gradova, okupe različiti čimbenici proizvodnje, kako bi se njima lakše i svrsishodnije upravljalo s konačnim ciljem podizanja produktivnosti i poticanja regionalnog ekonomskog rasta. Ciljevi rada bili su prikazati regionalnu politiku kroz mjerljivost...
Agrarna politika
Agrarna politika
Brigita Kukec
Poljoprivreda je danas povezana sa svim tokovima i procesima, pa i općim razvojem. Agrarna, tj. poljoprivredna politika je dio gospodarske politike i pod njom se podrazumijeva cijelokupna aktivnost nositelja gospodarske politike prema poljoprivredi. Za agrarnu politiku može se reći da je ona program usmjeravanja razvoja agrarnog sektora unutar odabranog modela privrednog razvoja. Isto tako, ona je i skup mjera u okviru ekonomske politike koje čine strategiju ostvarenja ciljeva u pogledu...
Agrarna politika Republike Hrvatske
Agrarna politika Republike Hrvatske
Mateja Jedinak
Agrarna politika predstavlja segment politike koji se usmjerava prema poljoprivredi i razvoju ruralnog prostora. Postoje tri temeljna cilja koje agrarna politika Hrvatske nastoji ostvariti a to su: poticanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede i tehnološki moderniziranu prehrambenoprerađivačku industriju, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja. Sve navedene ciljeve i zadaće nastoje ostvariti nositelji agrarne...
Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža
Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža
Filip Staničić
Agregatno trošenje je planirana suma izdataka namijenjenih osobnoj, investicijskoj i državnoj potrošnji, te u otvorenoj privredi neto izvozu. Funkcija agregatnog trošenja predstavlja odnos realnog bruto domaćeg proizvoda i planiranog realnog agregatnog trošenja, pri danoj razini cijena. Komponente agregatnog trošenja mogu se podijeliti u dvije grupe, autonomne komponente, autonomno i inducirano trošenje. Graf funkcije agregatnog trošenja je krivulja agregatnog trošenja, koja je...
Aktivne politike zapošljavanja kao funkcija smanjenja nezaposlenosti
Aktivne politike zapošljavanja kao funkcija smanjenja nezaposlenosti
Tihana Majdandžić
Nezaposlenost je goruća tema s kojom se u Republici Hrvatskoj. Rješenje za nezaposlenost je, naravno, stvaranje novih radnih mjesta. Kada nezaposlenost previše naraste, to znači da gospodarstvo ne može stvoriti dovoljno novih radnih mjesta. Takvu situaciju pokušava riješiti vlada raznim politikama suzbijanja nezaposlenih, koje se obično dijele na aktivne i pasivne. Aktivne politike za suzbijanje nezaposlenosti imaju za cilj smanjiti nezaposlenost na tržištu kroz razne metode,...
Aktivne politike zapošljavanja kao funkcija smanjenja nezaposlenosti
Aktivne politike zapošljavanja kao funkcija smanjenja nezaposlenosti
Tihana Majdandžić
Nezaposlenost je goruća tema s kojom se u Republici Hrvatskoj. Rješenje za nezaposlenost je, naravno, stvaranje novih radnih mjesta. Kada nezaposlenost previše naraste, to znači da gospodarstvo ne može stvoriti dovoljno novih radnih mjesta. Takvu situaciju pokušava riješiti vlada raznim politikama suzbijanja nezaposlenih, koje se obično dijele na aktivne i pasivne. Aktivne politike za suzbijanje nezaposlenosti imaju za cilj smanjiti nezaposlenost na tržištu kroz razne metode,...
Aktivno slušanje kao komunikacijska prednost
Aktivno slušanje kao komunikacijska prednost
Kristina Veseličić
Nalazimo se u dobu tehnologije u kojemu smo više nego ikada okruženi velikim brojem informacija, koje čovjek ne može jednako upiti i uvažiti. Razabrati bitno od nebitnog, čuti više od prosječnog, danas je velika vrlina. Aktivno slušanje vještina je koja pospješuje svaku komunikaciju i zahtjeva svjesnost i zalaganje tokom iste. Biti usredotočen na sugovornika, znati privući njegovu pozornost, razmišljati o vanjskim i unutarnjim čimbenicima, fizičkom izgledu i...
Aktivno slušanje kao komunikacijska prednost
Aktivno slušanje kao komunikacijska prednost
Magdalena Vlajnić
Komunikacijski proces sastoji se od nastanka poruke, slanja poruke, primanje i interpretiranje nje te slanja „feedback-a“ to jest povratnog odgovora. Postoji mnogo problema koja se mogu dogoditi tijekom komunikacijskom procesu, a pasivno to jest krivo slušanje je jedno od njih. Čovjek 40% vremena koji utroši na komunikacijski proces provede slušajući. No, svo to vrijeme ne sluša aktivno. Postoji više vrsta slušanja no samo je jedna aktivna. U prošlosti ljudi su mislili da...
Aktualno stanje hrvatske logističke industrije
Aktualno stanje hrvatske logističke industrije
Daniela Papić
Poslovna logistika je nezaobilazan čimbenik u razvoju slabije razvijenih gospodarstava i predstavlja područje zanimanja koje ima budućnost. Najvažnije je da logistika poboljšava poslovne rezultate poduzeća i kroz učinkovito stvaranje vrijednosti optimizira korištenje resursa. Poslovna logistika razmatra čitav gospodarski tok za razliku od ostalih ekonomskih disciplina koje analiziraju i objašnjavaju samo pojedine segmente poslovanja (funkcije). Sadrži sve aktivnosti: od...
Alati za pretraživanje i analizu internetskog informacijskog prostora
Alati za pretraživanje i analizu internetskog informacijskog prostora
Luka Milković
U posljednjih dvadesetak godina broj korisnika i količina informacija koja je dostupna na internetu raste velikim stopama. Danas pristup internetu ima više od polovine svjetskog stanovništva. Zbog ogromne količine informacija koje su dostupne na internetu, važno je poznavati metode i alate za njihovo prikupljanje, obradu i analizu. Rad se sastoji od dva dijela. U prvom djelu rada opisuju se internetska marketinška istraživanja, načini prikupljanja primarnih i sekundarnih podataka na...

Pages