Pages

Analiza financijskih izvještaja poduzeća Đakovačka vinarija d.d. za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Đakovačka vinarija d.d. za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Josipa Papac
Tvrtka Đakovačka vina d.d. nastala je rekonstruiranjem PIK- a Đakovo 1997.godine i od tada djeluje samostalno. Đakovačka vinarija zauzima 400 ha površine na poznatim vinogradarskim položajima Mandićevca i Trnave. Proizvodnja iznosi 2,5 milijuna litara vina godišnje. Na temelju analize kretanja omjera pomoću omjera profitabilnosti, koji se definira kao sposobnost poduzeća da ostvari određenu razinu dobiti, ista pokazuje kako poduzeće Đakovačka vinarija d.d. u 2014. godini...
Analiza financijskih izvješća Romos-commerce d.o.o. Osijek
Analiza financijskih izvješća Romos-commerce d.o.o. Osijek
Dora Čuljak
Cilj ovog rada je objasniti financijske izvještaje i metode analize financijskih izvještaja. Završni rad obuhvaća pojmove i postupke analize financijskih izvještaja na primjeru Romoscommerca iz Osijeka. U današnje vrijeme računovodstvo postaje sve značajnije i bez kvalitetnih i konkretnih informacija o poslovanju poduzeća, nije moguće kvalitetno upravljati poslovanjem i razvojem poduzeća. Pomoću financijskih izvještaja koja će se obraditi u ovom radu, menadžment dobiva...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. u razdoblju 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. u razdoblju 2013. do 2016. godine
Ana Ninković
Analiza financijskih izvještaja prikazuje poslovne događaje i karakteristike njenih dijelova kako bi se razumjeli računovodstveni procesi i kako bi se lakše interpretirali podatci poduzeća. U završnom radu analizirani su pojedini elementi bilance i račun dobiti i gubitka uz pomoć horizontalne analize, vertikalne analize i financijskih pokazatelja. Financijski pokazatelji su svrstani u četiri skupine, a to su omjer profitabilnosti, omjer korištenja imovine, omjer likvidnosti i...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. za razdoblje 2014. do 2017. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. za razdoblje 2014. do 2017. godine
Georgije Bogojević
U sklopu poslovne analize provodi se analiza financijskih izvještaja pomoću koje se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u informacije relevantne za upravljanje, odnosno planiranje i odlučivanje. Temeljni financijski izvještaji su račun dobiti i gubitka, bilanca i izvještaj o novčanom tijeku, a najvažnije tehnike kojima se provodi njihova analiza su horizontalna i vertikalna analiza, te analiza omjera. Horizontalnom analizom utvrđuju se tendencije kretanja...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Inchoo d.o.o. za razdoblje od 2014. do 2017. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Inchoo d.o.o. za razdoblje od 2014. do 2017. godine
Lydia Jalšovec
U ovom završnom radu analizirano je poslovanje poduzeća Inchoo d.o.o. kroz četiri kalendarske godine, 2014., 2015., 2016. i 2017. Osnovna djelatnost poduzeća je pružanje usluge stvaranja eCommerce rješenja, od dizajna, izrade i optimizacije postojeće online trgovine do migracije na drugu platformu ili stvaranja nove trgovine od samog početka. Osječko poduzeće posluje od 2008. godine. Iako su bili suočeni s krizom u par navrata, poduzeće je vrlo brzo raslo i napredovalo u...
Analiza financijskih izvješća poduzeća PIK Vinkovci d.d. za razdoblje 2012.-2015. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća PIK Vinkovci d.d. za razdoblje 2012.-2015. godine
Pero Macokatić
Kvalitetne i sigurne informacije temelj su dobrih poslovnih odluka. Financijski izvještaji, kao nositelji informacija, potrebni su radi analize poslovnog stanja poduzeća, za koje je zainteresirano više skupina internih i eksternih korisnika. PIK Vinkovci d.d. dioničko je društvo te kao takvo ima obvezu sastavljati i javno objavljivati temeljna financijska izvješća, što znatno olakšava analizu poslovnog subjekta te pristup informacijama prijeko potrebnih investitorima kao što su...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Kristina Lončar
Analiza financijskih izviješća pretvara podatke iz financijskih izvješća u informacije koje služe menadžerima pri donošenju odluka u financijskom upravljanju. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom tijeku koji su međusobno povezani. Analiza ovih izvješća provodi se horizontalnom i vertikalnom analizom, te financijskim omjerima. Horizontalnom analizom utvrđuju se promjene određenih stavki kroz vrijeme. Dakle, horizontalna...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2015. do 2018. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2015. do 2018. godine
Ana Vuica
Cilj ovog rada je analizirati poslovanje poduzeća Saponia d.d. za razdoblje od 2015. do 2018. temeljem analize financijskih izvještaja. Za analizu su upotrijebljeni konsolidirani godišnji financijski izvještaji te su analizirani pomoću horizontalne i vertikalne analize te pomoću financijskih omjera. Na temelju rezultata provjerava se poslovanje poduzeća Saponia d.d. tj. koliko je poslovanje sigurno i uspješno i što sve utječe na njega.Jedan od glavnih dijelova poslovne...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Viro d.d.
Analiza financijskih izvješća poduzeća Viro d.d.
Nataša Vuga
Financijski izvještaji završna su faza računovodstvenog procesa i njegov krajnji rezultat. U njima su sadržane sve relevantne informacije vezane uz poslovanje nekog poslovnog subjekta. Sastavljanje financijskih izvještaja zakonski je propisano, čime se dodatno naglašava njihov značaj. U temeljna financijska izvješća ubraja se bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama na glavnici i bilješke. Navedeni su izvještaji u praksi čest predmet...
Analiza financijskog i tržišnog položaja poduzeća Hoteli Baška voda d.d. s najvećim poduzećima u grani pružanja turističkih usluga
Analiza financijskog i tržišnog položaja poduzeća Hoteli Baška voda d.d. s najvećim poduzećima u grani pružanja turističkih usluga
Dora Marijanović
„Hoteli Baška Voda d.d.” jedan su od većih hotelskih lanaca. Nalaze se u Baškoj Vodi, u srednjoj Dalmaciji. Lanac se sastoji od tri hotela. To su Hotel Horizont, Hotel Slavija te Guest house Urania. U završnom radu uspoređeno je poslovanje Hotela Baška Voda d.d. s poslovanjem poduzeća Hoteli Makarska d.d. Analiza se vršila na temelju dostupnih računa dobiti i gubitka. Također, bit će vidljivo, isplati li se u ova krizna vremena baviti turizmom, odnosno, treba li izdvajati...
Analiza financijskog poslovanja monopola na primjeru poduzeća HEP d.d. za razdoblje 2013. i 2014. godine
Analiza financijskog poslovanja monopola na primjeru poduzeća HEP d.d. za razdoblje 2013. i 2014. godine
Irena Mikić
Na tržištu dobara i usluga postoje četiri tržišne strukture, a to su savršena konkurencija, oligopol, monopolistička konkurencija i monopol. U ovom diplomskom radu usredotočilo se na monopol. Monopol predstavlja tržišnu strukturu u kojoj postoji jedan proizvođač, a veliki broj kupaca. Zbog toga monopol sam određuje cijene svojih proizvoda i usluga te su cijene njegovih proizvoda izuzetno visoke. Monopol nastoji različitim zaprekama onemogućiti ulazak konkurencije u tu...
Analiza financijskog poslovanja na primjeru poduzeća Pan Pek d.o.o. Zagreb
Analiza financijskog poslovanja na primjeru poduzeća Pan Pek d.o.o. Zagreb
Matea Rupčić
PAN-PEK je osnovan 1992. godine kao prvo privatno pekarsko poduzeće. Svoju tradiciju i kvalitetu gradi već 25 godina, sa sjedištem u Zagrebu. Primarna djelatnost im je proizvodnja proizvoda kao što su: pekarski, slastičarski i tjestenina, koji se prodaju na području cijele Hrvatske. Promatranjem financijskih izvještaja i pokazatelja u periodu od pet godina uočili smo pozitivan trend rasta istih. Pozitivan trend rasta prihoda od prodaje, također popraćen sa rastom neto plaće na...

Pages