Pages

Analiza financijskih izvještaja poduzeća INA d.d. u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća INA d.d. u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Nino Turopoli
Kao dio analize uspješnosti poslovanja poduzeća, provodi se analiza financijskih izvještaja, putem koje se podaci iz istih, pomoću različitih metoda transformiraju u relevantne informacije koje menadžerima služe kako bi bolje upravljali poduzećem. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice (kapitala), te bilješke uz financijske izvještaje. Na navedenim izvještajima vrši se horizontalna i...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ina d.d. za razdoblje 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ina d.d. za razdoblje 2013. do 2016. godine
Katarina Janković
INA d.d. industrija je nafte koja je osnovana 1964. godine spajanjem NAFTAPLINA s rafinerijama u Rijeci i Sisku. Danas je INA srednje velika europska naftna kompanija s vodećom ulogom u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnom ulogom u regiji u području istraživanja, razrade i proizvodnje nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Upravlja dvjema rafinerijama u Rijeci i Sisku i mrežom od 439 benzinskih postaja. Osnovni cilj svakog poduzeća je postizanje...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2013. do 2015. i usporedba s konkurentima - Kandit d.o.o. i Zvečevo d.d.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. od 2013. do 2015. i usporedba s konkurentima - Kandit d.o.o. i Zvečevo d.d.
Ines Jarčević
Danas je vrlo važno imati točne, pravovremene informacije kako bi se olakšalo upravljanje i donosile važne odluke. Upravo tome služe financijski izvještaji. Analizom financijskih izvještaja dobivene informacije trebaju zadovoljiti potrebe ulagača, kreditora, poslovnih partnera, državnih institucija te javnosti. Financijski izvještaji moraju jasno i sažeto prezentirati financijski položaj, promjene u financijskom položaju te uspješnost poslovanja. Tema diplomskog rada je Analiza...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. u razdoblju od 2011. godine do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. u razdoblju od 2011. godine do 2014. godine
Ivana Škarica
Diplomski rad se bavi analizom financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. za razdoblje njegova poslovanja od 2011. godine do 2014. godine. Opisano je poslovanje poduzeća, te njegova povijest, odnosno kada je poduzeće započelo svoje poslovanje te kako ga provodi u sadašnjosti. Kako bi se točnije analiziralo poslovanje poduzeća općenito, potrebno je provesti analizu njegovih izvještaja. Stoga su u radu prikazana sva izvješća poduzeća Kraš d.d., odnosno bilanca, račun dobiti i...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Paška sirana d.d. za razdoblje od 2010. do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Paška sirana d.d. za razdoblje od 2010. do 2014. godine
Marina Šakota
Financijski izvještaji predstavljaju temeljeni i primarni izvor informacija o poslovanju pojedinog poduzeća te isto tako predstavljaju dokument koji će na potpun, dosljedan i pouzdan način prikazati rezultate poslovanja. Informacije koje pružaju financijski izvještaji trebaju prezentirati relevantne podatke koji su razumljivi pojedincima kojima su namijenjeni, bilo eksternim korisnicima kao što su banke i investitori ili internim korisnicima poduzeća. Analiza financijskih izvještaja...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Podravka d.d. za razdoblje 2013.-2017. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Podravka d.d. za razdoblje 2013.-2017. godine
Nikolina Dautanec
Podravka d.d. je poduzeće koje je nastalo 1947. i ima dva glavna segmenta poslovanja, a to su prehrana i farmaceutika. Svoje proizvode izvozi u više od 50 zemalja na 5 kontinenata. Cilj svakog poduzeća je održavanje visoke likvidnosti, profitabilnosti te niske razine zaduživanja što Podravka i ostvaruje. Kroz promatrano razdoblje od 2013. do 2017. godine, bilježi ostvarivanje dobiti, povećanje imovine i kapitala te opći rast poslovanja poduzeća. Financijskom analizom, kroz...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća za proizvodnju alkoholnih pića
Analiza financijskih izvještaja poduzeća za proizvodnju alkoholnih pića
Stjepan Đanić
Temeljni financijski izvještaji predstavljaju osnovu modernog poslovanja poduzeća. Najpoznatiji izvještaji su bilanca i račun dobiti i gubitka. Ostali temeljni izvještaji o kojima će se pisati u nastavku su izvještaj o promjenama glavnice, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje koje pomažu pri lakšem tumačenju određenih stavki. U ovom završnom radu će se analizirati podaci objavljeni na stranicama Financijske agencije (FINA) za poduzeće Darna...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Đakovačka vinarija d.d. za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Đakovačka vinarija d.d. za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Josipa Papac
Tvrtka Đakovačka vina d.d. nastala je rekonstruiranjem PIK- a Đakovo 1997.godine i od tada djeluje samostalno. Đakovačka vinarija zauzima 400 ha površine na poznatim vinogradarskim položajima Mandićevca i Trnave. Proizvodnja iznosi 2,5 milijuna litara vina godišnje. Na temelju analize kretanja omjera pomoću omjera profitabilnosti, koji se definira kao sposobnost poduzeća da ostvari određenu razinu dobiti, ista pokazuje kako poduzeće Đakovačka vinarija d.d. u 2014. godini...
Analiza financijskih izvješća Romos-commerce d.o.o. Osijek
Analiza financijskih izvješća Romos-commerce d.o.o. Osijek
Dora Čuljak
Cilj ovog rada je objasniti financijske izvještaje i metode analize financijskih izvještaja. Završni rad obuhvaća pojmove i postupke analize financijskih izvještaja na primjeru Romoscommerca iz Osijeka. U današnje vrijeme računovodstvo postaje sve značajnije i bez kvalitetnih i konkretnih informacija o poslovanju poduzeća, nije moguće kvalitetno upravljati poslovanjem i razvojem poduzeća. Pomoću financijskih izvještaja koja će se obraditi u ovom radu, menadžment dobiva...
Analiza financijskih izvješća na primjeru drvne industrije
Analiza financijskih izvješća na primjeru drvne industrije
Eduard Šakić
Prerada drveta i proizvodnja namještaja dio su hrvatske tradicije. Njihov značaj je za ovo područje izuzetan od davnina. No, postavlja se pitanje je li resurs kojim hrvatsko šumarstvo obiluje, iskorišten tj. stavljen u funkciji razvoja? Odgovor je vrlo jednostavan – nije. Šumski potencijal godinama se zanemaruje, a sama industrije prerade drveta i proizvodnje namještaja nisu perjanice hrvatskog gospodarstva, a trebale bi biti. Razlozi su brojni, a među inima je potrebno...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. u razdoblju 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. u razdoblju 2013. do 2016. godine
Ana Ninković
Analiza financijskih izvještaja prikazuje poslovne događaje i karakteristike njenih dijelova kako bi se razumjeli računovodstveni procesi i kako bi se lakše interpretirali podatci poduzeća. U završnom radu analizirani su pojedini elementi bilance i račun dobiti i gubitka uz pomoć horizontalne analize, vertikalne analize i financijskih pokazatelja. Financijski pokazatelji su svrstani u četiri skupine, a to su omjer profitabilnosti, omjer korištenja imovine, omjer likvidnosti i...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. za razdoblje 2014. do 2017. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Hrvatske šume d.o.o. za razdoblje 2014. do 2017. godine
Georgije Bogojević
U sklopu poslovne analize provodi se analiza financijskih izvještaja pomoću koje se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u informacije relevantne za upravljanje, odnosno planiranje i odlučivanje. Temeljni financijski izvještaji su račun dobiti i gubitka, bilanca i izvještaj o novčanom tijeku, a najvažnije tehnike kojima se provodi njihova analiza su horizontalna i vertikalna analiza, te analiza omjera. Horizontalnom analizom utvrđuju se tendencije kretanja...

Pages