Paginacija

Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Davor Kalinić
Poslovni subjekt čija je osnovna djelatnost prodaja roba kroz različite distribucijske kanale, maloprodajom i veleprodajom te u budućnosti i web prodajom rijedak je primjer potpunog restrukturiranja u više faza. Od osnutka tvrtka prolazi različite faze, od vrlo uspješne i ekspandirajuće tvrtke do tvrtke koja dolaskom financijske krize i donošenjem niza loših poslovnih odluka posrće u poslovanju i kao rezultata skoro nestaje s tržišta do njenog ponovnog oporavka kroz...
 Ciljevi, strategije i politike upravljanja nagrađivanjem
Ciljevi, strategije i politike upravljanja nagrađivanjem
Nikolina Ivić
Zadovoljni i motivirani zaposlenici koji u potpunosti koriste vlastite sposobnosti, vještine i znanja, a sve u svrhu ostvarenja ciljeva kompanije, bogatstvo su za organizacije, stoga poslodavci pronalaze različite načine kako bi dodatno motivirali i potaknuli svoje zaposlenike. Ključan zadatak menadžmenta ljudskih potencijala stoga je razraditi strategije i politike nagrađivanja kojima će privući i zadržati stručne i kvalificirane zaposlenike. U radu se ukazuje na važnost...
"Teški klijenti"  u procesu konzultiranja malih i srednjih poduzeća
"Teški klijenti" u procesu konzultiranja malih i srednjih poduzeća
Patricia Bakula
S obzirom da mala i srednja poduzeća zauzimaju veliki tržišni udio, konzultanti u njihovom razvoju imaju veliku ulogu. Vlasnici malih i srednjih poduzeća koriste usluge konzultanata u različitim prigodama. Konzultanti su potrebni zbog niza promjena koje se događaju u zakonodavstvu, zatim zbog rješavanja financijskih poteškoća, pisanja projekata, pomoći menadžmentu i sl. Uspjeh konzultantskog procesa uvelike ovisi o odnosu koji izgrade klijent i konzultant. Sam odnos...
4-D branding
4-D branding
Ana Šokac
Brand igra vodeću ulogu na tržištu jer omogućuje odvijanje velikog toka ponude i potražnje. Osim samog proizvoda koji predstavlja, brand uključuje i kvalitetu poduzeća i proizvoda, način poslovanja te komunikaciju sa tržištem. Upravo zbog tog razloga, ovo područje je zanimljivo marketinškim stručnjacima koji imaju omogućeno mjesto za kreativnost i ostvarivanje planova. Brand privlači kupce zbog izraženog životnog stila i prilagođava im se. Na temelju toga, poduzeća s...
ALATI ZA UOČAVANJE POSLOVNE PRILIKE
ALATI ZA UOČAVANJE POSLOVNE PRILIKE
Ana Flinčec
Poduzetnički proces započinje svojim prvim korakom – odlukom da se postane poduzetnikom, a uz što se najčešće vezuje i razvoj poslovne ideje. Ideja, kao začetak poduzetničkog pothvata, može, ali i ne mora biti poslovna prilika. Nije svaka ideja ujedno prilika. Većina ideja se nikada ne budu ostvareno, iz razloga što nisu poduzetničke prilike. Uočavanje poslovne prilike je proces koji zahtijeva određene sposobnosti i znanja. Mnoga od tih znanja stječu se formalnim...
ALTERNATIVNI OBLICI NOVCA KAO ČIMBENICI MEĐUNRODNE TRGOVINE
ALTERNATIVNI OBLICI NOVCA KAO ČIMBENICI MEĐUNRODNE TRGOVINE
Valentina Medved
Međunarodna trgovina čini izvoz i uvoz dobara i usluga iz jedne zemlje u drugu. Međunarodna trgovina oduvijek je postojala, a nisu uvijek svi govorili istim jezikom niti imali jednaku valutu prilikom razmjene. Postoje razne teorije koju su proučavale međunarodnu trgovinu, a sve su imale jednaki cilj, a to je pojasniti i dokazati potrebu za međunarodnom razmjenom odnosno iznijeti prednosti koje ona donosi. U nastavku priče o međunarodnoj razmjeni, globalizacija je doprinijela...
AMBALAŽA I DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNOPREHRAMBENIH PROIZVODA KAO DIO MARKETING STRATEGIJE
AMBALAŽA I DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNOPREHRAMBENIH PROIZVODA KAO DIO MARKETING STRATEGIJE
Irena Rukavina
Ambalaža predstavlja sredstvo u koje se stavlja proizvod radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, rukovanja i uporabe (sanduci, kutije, bačve, vreće, staklene posude, tube i dr.). U povijesti su se za čuvanje i prijevoz vina, ulja, meda i drugih proizvoda upotrebljavale keramičke posude, amfore koje su se po prvi put pojavile u Grčkoj, zatim ih preuzimaju Rimljani. Ambalažu je potrebno testirati na situacije koje se mogu očekivati u rukovanju i otpremanju. Neki od...
AMBALAŽA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA KAO DIO MARKETING STRATEGIJE
AMBALAŽA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA KAO DIO MARKETING STRATEGIJE
Ivona Majer
Današnje tržište opisuje visoka konkurentnost proizvoda, velika dostupnost proizvoda i usluga te informiranost kupaca. U tim uvjetima poduzećima je sve teže istaknuti se u masi sličnih proizvoda. Uspjeh svakog poduzeća, sa ekonomskog gledišta, mjeri se prihodima kojima prethodi prodaja. Kroz dugogodišnju revoluciju istraživanja utjecaja atributa proizvoda na donošenje odluke o kupnji, skupni zaključak mnogih autora je da je ambalaža jedan od najutjecajnijih svojstava...
ANALIZA DIGITALIZACIJE POSLOVANJA PODUZEĆA U FINANCIJSKOM OKRUŽENJU
ANALIZA DIGITALIZACIJE POSLOVANJA PODUZEĆA U FINANCIJSKOM OKRUŽENJU
Branimir Bukovac
Svako pojedino poduzeće koje se nalazi na tržištu je podložno određenim promjenama koje se na istome odvijaju. Kako bi jedno poduzeće uspješno opstalo unutar iznimno jake konkurencije ono prije svega mora biti usmjereno na praćenje svih tržišnih trendova. Današnje poslovanje je tako odlikovano u promjenama unutar tehnologije. Porast IT tehnologije promijenio je i sam tijek poslovanja, a samim time i na tržište rada. Popriličan broj poduzeća u velikoj mjeri...
ANALIZA FINANCIJSKE USPJEŠNOSTI DOMOVA  ZDRAVLJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA FINANCIJSKE USPJEŠNOSTI DOMOVA ZDRAVLJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Branka Soudek
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) definirani su: svrha zdravstvenog sustava, ciljevi, mjere za njihovo provođenje, dionici zdravstvenog sustava, te organizacijski i pravni oblici provoditelja zdravstvene skrbi. Uz temeljenu, primarnu zdravstvenu zaštitu, sekundarna i tercijarna čine cjelovit skup okruženja, kadra, ustanova, metoda liječenja, zdravstvenog odgoja i promoviranja zdravlja, koji služe pružanju zdravstvene skrbi svoj populaciji. Domovi...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA CCC HRVATSKA D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA CCC HRVATSKA D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019.
Vanja Jovanović
U ovom radu analizirana su financijska izvješća poduzeća CCC Hrvatska d.o.o. za razdoblje od 2017. do 2019. godine s ciljem donošenja zaključka o poslovanju društva. Na samom početku rada definiran je predmet i cilj rada, te korištene znanstvene metode. Zatim, iznesene su opće informacije o poduzeću CCC Hrvatska d.o.o. U daljnjem tekstu rada definirani su temeljni financijski izvještaji i dan je pregled bilance, te računa dobiti i gubitka promatranog poduzeća, koji će...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D. ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2019. GODINE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D. ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2019. GODINE
Ernest Kučera
Kako bi se od velike količine informacija izdvojile one najbitnije za kvalitetno donošenje poslovnih odluka i ustanovila razina uspješnosti poduzeća koriste se metode analize financijskih izvještaja. Temeljni financijski izvještaji koji se koriste kroz rad su račun dobiti i gubitka, bilanca te izvještaj o novčanom tijeku. Bilješke uz financijske izvještaje su korištene kako bi se detaljnije prikazali i objasnili podaci sadržani u prethodno navedenim temeljnim financijskim...

Paginacija