Pages

Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Davor Kalinić
Poslovni subjekt čija je osnovna djelatnost prodaja roba kroz različite distribucijske kanale, maloprodajom i veleprodajom te u budućnosti i web prodajom rijedak je primjer potpunog restrukturiranja u više faza. Od osnutka tvrtka prolazi različite faze, od vrlo uspješne i ekspandirajuće tvrtke do tvrtke koja dolaskom financijske krize i donošenjem niza loših poslovnih odluka posrće u poslovanju i kao rezultata skoro nestaje s tržišta do njenog ponovnog oporavka kroz...
4-D branding
4-D branding
Ana Šokac
Brand igra vodeću ulogu na tržištu jer omogućuje odvijanje velikog toka ponude i potražnje. Osim samog proizvoda koji predstavlja, brand uključuje i kvalitetu poduzeća i proizvoda, način poslovanja te komunikaciju sa tržištem. Upravo zbog tog razloga, ovo područje je zanimljivo marketinškim stručnjacima koji imaju omogućeno mjesto za kreativnost i ostvarivanje planova. Brand privlači kupce zbog izraženog životnog stila i prilagođava im se. Na temelju toga, poduzeća s...
ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
Zvonimir Lozić
Inozemna izravna ulaganja su procesom globalizacije postala sve važniji faktor u gospodarskom aspektu neke zemlje. U određenom trenutku investitor može investirati svoj kapital u poslovni subjekt u nekoj drugoj državi. Postoje različiti faktori koji utječu na odluku o ulasku potencijalnog investitora na novo (strano) tržište. Razni su načini izlaska na strana tržišta koja će biti u ovom radu objašnjena: kao što su klasični izvoz, licence, projekt „ključ u ruke“,...
Agilne metode razvoja softvera
Agilne metode razvoja softvera
Jelena Ščević
Cilj istraživanja rada je predstaviti agilne metode razvoja softvera ukazujući na njihove temeljne vrijednosti i principe, opisujući najčešće korištene agilne metode u razvoju softvera, analizirajući njihovo korištenje te primjenu i usvajanje. Rad prikazuje što agilne metode čini aktualnima, koje su prepreke na putu njihova adaptiranja te koje su koristi. Prvo su prikazane osnovne informacije o agilnim metodama i opisuju se neke od najčešće korištenih agilnih metoda, potom...
Aglomeracija, produktivnost i ekonomski rast
Aglomeracija, produktivnost i ekonomski rast
Renata Tetkić
Rad istražuje vezu između aglomeracije, produktivnosti, te ekonomskog i regionalnog rasta. U teorijskom dijelu pojašnjeni se navedeni pojmovi, te su povezani sa analizama konkurentnosti i specijalizacijama županija Republike Hrvatske, kao i aglomeracijama ustrojenim oko najveća četiri grada, odnosno oko Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita, dok je posebno naglašena i analizirana aglomeracija grada Osijeka. Gradovi postaju u biti svojevrsni izvori moći, oko sebe okupljaju čimbenike...
Agrarna politika
Agrarna politika
Brigita Kukec
Poljoprivreda je danas povezana sa svim tokovima i procesima, pa i općim razvojem. Agrarna, tj. poljoprivredna politika je dio gospodarske politike i pod njom se podrazumijeva cijelokupna aktivnost nositelja gospodarske politike prema poljoprivredi. Za agrarnu politiku može se reći da je ona program usmjeravanja razvoja agrarnog sektora unutar odabranog modela privrednog razvoja. Isto tako, ona je i skup mjera u okviru ekonomske politike koje čine strategiju ostvarenja ciljeva u pogledu...
Agrarna politika Republike Hrvatske
Agrarna politika Republike Hrvatske
Mateja Jedinak
Agrarna politika predstavlja segment politike koji se usmjerava prema poljoprivredi i razvoju ruralnog prostora. Postoje tri temeljna cilja koje agrarna politika Hrvatske nastoji ostvariti a to su: poticanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede i tehnološki moderniziranu prehrambenoprerađivačku industriju, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja. Sve navedene ciljeve i zadaće nastoje ostvariti nositelji agrarne...
Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža
Agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža
Filip Staničić
Agregatno trošenje je planirana suma izdataka namijenjenih osobnoj, investicijskoj i državnoj potrošnji, te u otvorenoj privredi neto izvozu. Funkcija agregatnog trošenja predstavlja odnos realnog bruto domaćeg proizvoda i planiranog realnog agregatnog trošenja, pri danoj razini cijena. Komponente agregatnog trošenja mogu se podijeliti u dvije grupe, autonomne komponente, autonomno i inducirano trošenje. Graf funkcije agregatnog trošenja je krivulja agregatnog trošenja, koja je...
Aktivne politike zapošljavanja kao funkcija smanjenja nezaposlenosti
Aktivne politike zapošljavanja kao funkcija smanjenja nezaposlenosti
Tihana Majdandžić
Nezaposlenost je goruća tema s kojom se u Republici Hrvatskoj. Rješenje za nezaposlenost je, naravno, stvaranje novih radnih mjesta. Kada nezaposlenost previše naraste, to znači da gospodarstvo ne može stvoriti dovoljno novih radnih mjesta. Takvu situaciju pokušava riješiti vlada raznim politikama suzbijanja nezaposlenih, koje se obično dijele na aktivne i pasivne. Aktivne politike za suzbijanje nezaposlenosti imaju za cilj smanjiti nezaposlenost na tržištu kroz razne metode,...
Aktivne politike zapošljavanja kao funkcija smanjenja nezaposlenosti
Aktivne politike zapošljavanja kao funkcija smanjenja nezaposlenosti
Tihana Majdandžić
Nezaposlenost je goruća tema s kojom se u Republici Hrvatskoj. Rješenje za nezaposlenost je, naravno, stvaranje novih radnih mjesta. Kada nezaposlenost previše naraste, to znači da gospodarstvo ne može stvoriti dovoljno novih radnih mjesta. Takvu situaciju pokušava riješiti vlada raznim politikama suzbijanja nezaposlenih, koje se obično dijele na aktivne i pasivne. Aktivne politike za suzbijanje nezaposlenosti imaju za cilj smanjiti nezaposlenost na tržištu kroz razne metode,...
Aktivno slušanje kao komunikacijska prednost
Aktivno slušanje kao komunikacijska prednost
Magdalena Vlajnić
Komunikacijski proces sastoji se od nastanka poruke, slanja poruke, primanje i interpretiranje nje te slanja „feedback-a“ to jest povratnog odgovora. Postoji mnogo problema koja se mogu dogoditi tijekom komunikacijskom procesu, a pasivno to jest krivo slušanje je jedno od njih. Čovjek 40% vremena koji utroši na komunikacijski proces provede slušajući. No, svo to vrijeme ne sluša aktivno. Postoji više vrsta slušanja no samo je jedna aktivna. U prošlosti ljudi su mislili da...
Aktualno stanje hrvatske logističke industrije
Aktualno stanje hrvatske logističke industrije
Daniela Papić
Poslovna logistika je nezaobilazan čimbenik u razvoju slabije razvijenih gospodarstava i predstavlja područje zanimanja koje ima budućnost. Najvažnije je da logistika poboljšava poslovne rezultate poduzeća i kroz učinkovito stvaranje vrijednosti optimizira korištenje resursa. Poslovna logistika razmatra čitav gospodarski tok za razliku od ostalih ekonomskih disciplina koje analiziraju i objašnjavaju samo pojedine segmente poslovanja (funkcije). Sadrži sve aktivnosti: od...

Pages