Paginacija

Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Davor Kalinić
Poslovni subjekt čija je osnovna djelatnost prodaja roba kroz različite distribucijske kanale, maloprodajom i veleprodajom te u budućnosti i web prodajom rijedak je primjer potpunog restrukturiranja u više faza. Od osnutka tvrtka prolazi različite faze, od vrlo uspješne i ekspandirajuće tvrtke do tvrtke koja dolaskom financijske krize i donošenjem niza loših poslovnih odluka posrće u poslovanju i kao rezultata skoro nestaje s tržišta do njenog ponovnog oporavka kroz...
 Ciljevi, strategije i politike upravljanja nagrađivanjem
Ciljevi, strategije i politike upravljanja nagrađivanjem
Nikolina Ivić
Zadovoljni i motivirani zaposlenici koji u potpunosti koriste vlastite sposobnosti, vještine i znanja, a sve u svrhu ostvarenja ciljeva kompanije, bogatstvo su za organizacije, stoga poslodavci pronalaze različite načine kako bi dodatno motivirali i potaknuli svoje zaposlenike. Ključan zadatak menadžmenta ljudskih potencijala stoga je razraditi strategije i politike nagrađivanja kojima će privući i zadržati stručne i kvalificirane zaposlenike. U radu se ukazuje na važnost...
 OBLICI MANIPULACIJE POTROŠAČIMA I NAČINI NJIHOVE ZAŠTITE NA PRIMJERU PROMJENE CIJENA
OBLICI MANIPULACIJE POTROŠAČIMA I NAČINI NJIHOVE ZAŠTITE NA PRIMJERU PROMJENE CIJENA
Lucija Haring
Primarna funkcija marketinga prepoznavanje je želje i potrebe potrošača te zadovoljenje istih no da bi se znalo što potrošači žele moramo znati kako oni razmišljaju, a s tim su povezani pojmovi manipulacija i psihologija marketinga. Uz pomoć psihologije i oprezne manipulacije marketinški stručnjaci dolaze do vrlo bitnih informacija o potrošačima. Manipulacija je danas vrlo rasprostranjena pojava koja je nevidljiva i „neuhvatljiva“. Kako bi imali sve informacije o ...
"Teški klijenti"  u procesu konzultiranja malih i srednjih poduzeća
"Teški klijenti" u procesu konzultiranja malih i srednjih poduzeća
Patricia Bakula
S obzirom da mala i srednja poduzeća zauzimaju veliki tržišni udio, konzultanti u njihovom razvoju imaju veliku ulogu. Vlasnici malih i srednjih poduzeća koriste usluge konzultanata u različitim prigodama. Konzultanti su potrebni zbog niza promjena koje se događaju u zakonodavstvu, zatim zbog rješavanja financijskih poteškoća, pisanja projekata, pomoći menadžmentu i sl. Uspjeh konzultantskog procesa uvelike ovisi o odnosu koji izgrade klijent i konzultant. Sam odnos...
4-D branding
4-D branding
Ana Šokac
Brand igra vodeću ulogu na tržištu jer omogućuje odvijanje velikog toka ponude i potražnje. Osim samog proizvoda koji predstavlja, brand uključuje i kvalitetu poduzeća i proizvoda, način poslovanja te komunikaciju sa tržištem. Upravo zbog tog razloga, ovo područje je zanimljivo marketinškim stručnjacima koji imaju omogućeno mjesto za kreativnost i ostvarivanje planova. Brand privlači kupce zbog izraženog životnog stila i prilagođava im se. Na temelju toga, poduzeća s...
AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Lorena Rašić
Kroz rad se analizira važnost i uloga agencija za istraživanje tržišta u Republici Hrvatskoj. Agencije za istraživanje tržišta su ključni igrači u poslovnom svijetu, a njihova uloga u razvoju tržišta i otkrivanju trendova i potreba potrošača je nezamjenjiva. Kroz rad su uz pomoć dostupne literature i internetskih podataka obrađeni aktualni trendovi i noviteti glede istraživanja tržišta na primjeru najpoznatijih agencija za istraživanje tržišta u Republici Hrvatskoj,...
AGILNE METODE – OPIS I PRIMJER RAZVOJA  INFORMACIJSKOG SUSTAVA
AGILNE METODE – OPIS I PRIMJER RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
Enna Čuturdić
U radu su ukratko opisane tradicionalne i agilne metode upravljanja projektima te je potanko objašnjen Scrum, koji je najzastupljeniji među agilnim metodama. Objašnjen je Scrum tim i njegovi članovi. Scrum tim je mala grupa ljudi, a sastoji se od jednog Scrum Mastera, jednog Product Ownera i od Developera. Opisan je tijek Scrum-a. Sprint je srž Scruma, pri čemu dolazi do pretvorbe ideja u vrijednost. Sprintevi su događaji čija je duljina fiksna, traju mjesec dana ili manje, a...
AGREGATNO PLANIRANJE U PROIZVODNIM I USLUŽNIM PODUZEĆIMA
AGREGATNO PLANIRANJE U PROIZVODNIM I USLUŽNIM PODUZEĆIMA
Luka Benković
Svrha agregatnog planiranja je prikaz cjelokupne slike unutar proizvodnje, odnosno proizvodnja proizvoda u određenom vremenskom periodu, također agregatno planiranje daje uvid u organizaciju svih raspoloživih resursa. Agregatno planiranje obično se odnosi na vremenski period od 2 do 12 mjeseci, iako se može odnositi i na vremenski period od 18 mjeseci. Tvrtke donose odluke o kapacitetima na tri razine: dugoročne, srednjoročne i kratkoročne. Agregatno planiranje pripada...
ALATI ZA UOČAVANJE POSLOVNE PRILIKE
ALATI ZA UOČAVANJE POSLOVNE PRILIKE
Ana Flinčec
Poduzetnički proces započinje svojim prvim korakom – odlukom da se postane poduzetnikom, a uz što se najčešće vezuje i razvoj poslovne ideje. Ideja, kao začetak poduzetničkog pothvata, može, ali i ne mora biti poslovna prilika. Nije svaka ideja ujedno prilika. Većina ideja se nikada ne budu ostvareno, iz razloga što nisu poduzetničke prilike. Uočavanje poslovne prilike je proces koji zahtijeva određene sposobnosti i znanja. Mnoga od tih znanja stječu se formalnim...
ALTERNATIVNI OBLICI NOVCA KAO ČIMBENICI MEĐUNRODNE TRGOVINE
ALTERNATIVNI OBLICI NOVCA KAO ČIMBENICI MEĐUNRODNE TRGOVINE
Valentina Medved
Međunarodna trgovina čini izvoz i uvoz dobara i usluga iz jedne zemlje u drugu. Međunarodna trgovina oduvijek je postojala, a nisu uvijek svi govorili istim jezikom niti imali jednaku valutu prilikom razmjene. Postoje razne teorije koju su proučavale međunarodnu trgovinu, a sve su imale jednaki cilj, a to je pojasniti i dokazati potrebu za međunarodnom razmjenom odnosno iznijeti prednosti koje ona donosi. U nastavku priče o međunarodnoj razmjeni, globalizacija je doprinijela...
ALTERNATIVNI OBLICI OGLAŠAVANJA
ALTERNATIVNI OBLICI OGLAŠAVANJA
Marijana Rusek
Ovim radom se istražuje tema "Alternativni oblici oglašavanja". Rad obuhvaća definicije osnovnih pojmova koji okružuju područje oglašavanja te analizu njegovih ciljeva i funkcija. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj oglašavanja na potrošače i njihove reakcije na različite vrste oglasa. S obzirom na napredak tehnologije i njen sve veći utjecaj u oglašavanju, rad se također bavi digitalnim marketingom, predstavljajući njegove prednosti i nedostatke. U fokusu istraživanja su...
AMBALAŽA I DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNOPREHRAMBENIH PROIZVODA KAO DIO MARKETING STRATEGIJE
AMBALAŽA I DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNOPREHRAMBENIH PROIZVODA KAO DIO MARKETING STRATEGIJE
Irena Rukavina
Ambalaža predstavlja sredstvo u koje se stavlja proizvod radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, rukovanja i uporabe (sanduci, kutije, bačve, vreće, staklene posude, tube i dr.). U povijesti su se za čuvanje i prijevoz vina, ulja, meda i drugih proizvoda upotrebljavale keramičke posude, amfore koje su se po prvi put pojavile u Grčkoj, zatim ih preuzimaju Rimljani. Ambalažu je potrebno testirati na situacije koje se mogu očekivati u rukovanju i otpremanju. Neki od...

Paginacija