Pages

Analiza  modela  i  ponude  internet  bankarstva  u  Republici  Hrvatskoj
Analiza modela i ponude internet bankarstva u Republici Hrvatskoj
Ivona Kosanović
U ovom završnom radu analiziraju se modeli i ponude Internet bankarstva u tri hrvatske banke: Zagrebačka banka d.d., Croatia banka d.d. i Addiko Bank d.d.. Bankarski poslovi su se kroz povijest razvijali, tako su evoluirali od pozajmljivanja novca uz plaćanje kamate do mjenjačkih poslova, poslovanja s mjenicama, založnicama i drugim vrijednosnim papirima. Od emisije novca do kreditiranja države i obavljanje platnog prometa. Za tradicionalno bankarstvo je karakteristična...
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Analiza aktivnosti E-marketinga poslovnog subjekta IKEA
Antonela Oužecky
Pojava interneta potaknula je poslovne subjekte na prilagođavanje novom poslovnom okruženju, primjenom posve nove koncepcije e-marketinga. E-marketing obuhvaća provedbu različitih marketinških aktivnosti korištenjem najnovijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a najvećoj mjeri interneta. Svakodnevnom upotrebom web-sjedišta, društvenih mreža, e-pošte i mobilnih aplikacija poslovni subjekti nastoje zadovoljiti želje i potrebe potrošača, ali i svoje potrebe, najčešće u...
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Analiza aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u IT sektoru
Ana Jozić
Menadžment ljudskih potencijala je posebno važna funkcija menadžmenta jer se tiče najvažnijeg i jedinog živog elementa svake organizacije: čovjeka. Ljudi i njihove kompetencije, talenti, sposobnosti i predanost, najvažniji su čimbenik uspješnih organizacija. Upravo zbog toga organizacije koje prepoznaju važnost ljudskih potencijala shvaćaju da ulaganje u ljude, privlačenje i motiviranje, čini ključnu razliku koja dijeli uspješne od neuspješnih organizacija. „Ljudski...
Analiza aukcija trezorskih zapisa u Republici Hrvatskoj
Analiza aukcija trezorskih zapisa u Republici Hrvatskoj
Kristina Majstorović
Vrijednosni papiri su financijski instrumenti koji na tržištima postižu određenu vrijednost. Na financijskim tržištima trguje se kratkoročnim i dugoročnim financijskim instrumentima, te se prema vremenu raspolaganja mogu podijeliti na tržišta novca i tržišta kapitala. Na tržištima kapitala trguje se dugoročnim vrijednosnim papirima, vlasničkim i dužničkim kao što su dionice, obveznice i ostali vrijednosni papiri dok se na tržištima novca trguje kratkoročnim ...
Analiza bankarskih aplikacija za upravljanje osobnim financijama
Analiza bankarskih aplikacija za upravljanje osobnim financijama
Melanija Moharić Oreški
Informacijsko-komunikacijska tehnologija uvelike je promijenila bankarsko poslovanje. Banke su s tzv. tradicionalnog bankarstva prešle na današnje moderno i suvremeno, koje se temelji na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Vrlo važnu ulogu imaju i bankarske aplikacije koje su kanali distribucije, ponajprije mobilnog bankarstva. Takve aplikacije još odavno nisu samo servisi za informiranje i plaćanje kao što je to uglavnom bio slučaj u početnom periodu njihove upotrebe,...
Analiza bankarskog sustava Luksenburga
Analiza bankarskog sustava Luksenburga
Rea Balog
U završnom radu se analizira bankarski sustav Luksemburga države članice Europske unije u razdoblju od 2011. do 2015.godine, te se pobliže analiziraju segmenti pojedinog dijela bankarskog sustava. Veliko Vojvodstvo Luksemburg i njegov bankarski sustav dijelom se analizira u sklopu Europskog gospodarskog prostora, čiji je član i ova država. U radu se u okviru izuzetno široke ponude bankarskih poslova tj. usluga izdvajaju bankomati, POS terminali, EFTPOS terminali te platne...
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2013. godine
Ana Vukić
Tema koja će biti obrađena u ovom završnom radu jest komparativna analiza bankarskog sustava Republike Češke i Republike Hrvatske. Obje zemlje članice su Europske Unije, slične su po nekim obilježjima, te je cilj ovog završnoga rada identificirati i zaključiti kakve su se promjene događale u ova dva sustava, koliki je bio broj banaka u istraživanom vremenskom razdoblju, koliko je iznosila aktiva banaka, kakva je bila profitabilnost banaka, kako se kretao broj zaposlenika u...
Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone
Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone
Marta Varga
Predmet završnog rada pod naslovom „Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone“ je njihov bankarski sustav te uočavanje određenih specifičnosti i različitosti istih. Eurozona se sastoji od zemalja Europske unije koje su prihvatile euro kao službenu valutu. Nastala je u siječnju 1999. godine s početnih 11 država, a trenutno broji 19 članica sa 338,6 milijuna stanovnika, sa bruto domaćim proizvodom čija je vrijednost 19,7 posto svjetskog gospodarstva. U radu se...
Analiza bezgotovinskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2015. godine
Analiza bezgotovinskog platnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2015. godine
Josip Topolovac
Banka ne predstavlja danas samo financijsku instituciju koja nudi usluge štednje, kreditiranja i platnog prometa. Banke su svoje poslovanje proširile izvan tog klasičnog okvira, zbog toga imaju i važnu ulogu u razvoju gospodarstva. Razvile su se u različite oblike sa jedinstvenim obvezama. Kao i svako drugo društvo pokušavaju ostvariti svoj cilj, a to je maksimiziranje dobiti uz uspješno izvršavanje svih svojih obveza. U današnje vrijeme banke obavljaju mnoge poslove, koji se...
Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Andrea Jelavić
Bilanca plaćanja je statističko izvješće koje sažima tekuće te kapitalne i financijske transakcije svih rezidenata neke zemlje s inozemstvom. Bilanca sadrži podatke kao što su vrijednosti uvoza roba i usluga, vrijednosti izravnih, portfeljnih i ostalih ulaganja te vrijednosti primarnih i sekundarnih dohodaka tijekom jedne godine. Uspoređivanjem i analiziranjem bilance plaćanja tijekom godina mogu se uvidjeti brojne promjene kao što su povećanje ili smanjenje vrijednosti...
Analiza bilance roba i usluga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Analiza bilance roba i usluga Republike Hrvatske u razdoblju 2014. do 2018. godine
Mateja Gača
Bilanca roba i usluga sastavni je dio tekućeg računa bilance plaćanja i bilježi prihode i rashode ostvarene razmjenom roba i usluga s inozemstvom. Bilanca roba obuhvaća razmjenu opće robe, neto izvoz u poslovima preprodaje robe i razmjenu nemonetarnog zlata. U bilanci usluga Republike Hrvatske zasebno su prikazane usluge oplemenjivanja robe u vlasništvu drugih, usluge popravaka i održavanja, usluge prijevoza, usluge putovanja odnosno turizma i ostale usluge. U situaciji kada...
Analiza brokerskih modela u mobilnom okruženju
Analiza brokerskih modela u mobilnom okruženju
Jelena Prnjak
Internet je od trenutka nastanka do današnjeg dana uveo revoluciju u načinu na koji gledamo i doživljavamo svijet. Sada smo u svakom trenutku povezani međusobno i svi korisnici interneta bez obzira gdje se nalazili imaju mogućnost međusobne razmjene informacija, iskustava te znanja putem stolnih računala, laptopa, pametnih uređaja, tableta, pa čak i pametnih satova, TV prijemnika i sl. Razvojem interneta i inovacijama u mobilnoj tehnologiji dolazi do razvoja aplikacija za kupovinu...

Pages